Романюк Ростислав Йосипович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: rostyslav.romaniuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сучасна політична філософія, епістемологічні тренди у сучасних дослідженнях з міжнародних відносин.

Курси

Вибрані публікації

1. Romanyuk R. Nacjonalizm a konserwatyzm. Próba analizy dialektycznej / Konserwatyzm. Historija i współczesność. – Lublin: UMCS, 2003. – S.337-343.

2. Романюк Р.Й. Українська державність в європейській політичній думці початку ХХ ст. – Львів: Місіонер, 2003. – 216 с.

3. Романюк Р.Й. Віхи етнічної трагедії українців Холмщини і Підляшшя / Надбужанщина. Історико-мемуарний збірник. – Т.4. – Львів-Торонто, 2004. – C.336-388.

4. Романюк Р.Й. Політична система України / Регіон Балтійського моря. Культура, політика. суспільство. Навчальне видання. – Львів, 2005. – C.249-255.

5. Романюк Р.Й., Романюк Н.А. Гегемонічна природа глобалізації у контексті формування сучасного світового порядку // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип.26. – Львів, 2009. – С.113-117.

6. Romanyuk R., Romanyuk N. Identieties of International Actors and the Basis of Integration / European Integration: Models, Challenges, Perspectives / Ed. By H.Chałupczak, J.Misiągiewicz, P.Tosiek. – Zamość: Wyd-wo Officina Simonidis, 2012. – 222 s. – S.9-24.

7. Романюк Р.Й., Романюк Н.А. Ідентичності України у контексті європейського інтеграційного процесу // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип.32. – Львів, 2013. – С.77-89.

8. Романюк Р.Й., Романюк Н.А. Деконструкція «ерозії» держави у контексті глобалізації // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К. ВІР УАН, 2013. – Вип. 78. – №11. – С.386-389. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_118

9. Стадник О.П., Романюк Р.Й. Міжурядовий підхід нового лібералізму у розвитку інтеграційних процесів // Грані. – №1(105). – 2014. – С. 75–80.

10. Romanyuk R., Romanyuk N. The Crimea Problem (2014): A Theoretical Reconstruction from the Perspective of the International Relations Theory // The Copernicus Journal of Political Studies / Edited by Radosław Potorski. – Toruń, 2014. – Vol. 2(6). – P.245-256.

11. Калитчак Р.Г., Романюк Р.Й. Концептуальні орієнтації зовнішньої політики держави Ізраїль // Грані. – №11(1). – 2015. – С.38–43.

12. Романюк Р.Й., Романюк Н.А. Імперативи сучасного міжнародно-політичного розвитку: тренди, техніки, тенденції // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип.42. – Львів, 2017. – С.140-152.

Біографія

Спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач, кандидат політичних наук. Тема дисертації: Ідея відродження української державності в європейській політичній думці початку ХХ ст. (19001918 рр.), 2001.

Закінчив з відзнакою факультет міжнародних відносин Львів. ун-ту (1997), аспірантуру каф. політології філос. ф-ту Львів. ун-ту (2000). У 1998–2003 рр. – асист., з 2003 р. – на посаді доц. каф. міжнар. відн. і дипл. служби ф-ту міжн. відн. Львів. ун-ту. Відзнака «Молодий науковець університету» (2003). У 2005 р. отримав наукове звання доцента. Підготував сімох кандидатів політичних наук. Володіє англійською, німецькою, польською та російською мовами.

Викладає курси: «Теорія міжнародних відносин», «Сучасні теорії міжнародних відносин», «Теорії кооперації та інтеграції», «Геополітика і геостратегія США», «НАТО в системі євроатлантичної безпеки».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!