Романюк Наталія Андріївна

Посада: доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: nataliya.romaniuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Теоретичні основи дослідження інтеграційних процесів, транскордонне співробітництво в Європі, безпекові та геополітичні аспекти розвитку сучасного світу.

Курси

Вибрані публікації

Christian Values in the Common European Constitution // Fundamenty nowego porządku konstytucyjnego UE. Aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne. Pod red. A.Wentkowskiej. – Sosnowiec, 2005. – S.35-42.

Euroregiony z udziałem Polski i Ukrainy w ujęciu porównawczym // De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok III/2006. Pod red. A.Wentkowskiej. – Sosnowiec, 2006. – S.97-109.

Еволюція теоретичних підходів до дослідження європейської інтеграції // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип.21. – Львів, 2007. – С.3-8.

Класичний міжурядовий підхід у теоріях європейської інтеграції: основні положення та історичний контекст // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип.25. – Львів, 2008. – С.87-96.

Функціоналізм у теоріях інтеграційних процесів / Наталія Романюк, Ростислав Романюк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип.27. – Львів, 2010. – С.31-37.

Identities of International Actors and the Basis of Integration / Nataliya Romanyuk, Rostyslav Romanyuk // European Integration: Models, Challenges, Perspectives / Ed. By H.Chałupczak, J.Misiągiewicz, P.Tosiek. – Zamość: Wyd-wo Officina Simonidis, 2012. – 222 s. – S.9-24.

Ідентичності України у контексті європейського інтеграційного процесу / Р. Романюк, Н. Романюк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 77-89.

Деконструкція «ерозії» держави у контексті глобалізації / Наталія Романюк, Ростислав Романюк// ”Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць. – К. ВІР УАН, 2013. – Випуск 78. – № 11. – С.386-389. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_118

The Security of the Central and Eastern European States: Diplomacy in the Light of Social Constructivism / Nataliya Romanyuk, Rostyslav Romanyuk// Open Europe: Cultural Dialogue Across Borders. Volume 5: New Diplomacy in Open Europe / Edited by Barbara Curyło, Joanna Kulska, Aleksandra Trzcielińska-Polus. – Opole, 2014. – 186 p. – P.47-57.

The Crimea Problem (2014): A Theoretical Reconstruction from the Perspective of the International Relation Theory / Nataliya Romanyuk, Rostyslav Romanyuk // The Copernicus Journal of Political Studies. Public Policies Creating Processes in the European Union’s System. 10 Years after Biggest Enlargement / Ed. by Radosław Potorski. – Issue 2 (6). – 2014. – Toruń: Wyd-wo Adam Marszałek, 2014. – S.245-256.

Theoretical reconceptualization of international security of Ukraine / Nataliya Romanyuk, Rostyslav Romanyuk // Polityka bezpieczeństwa w wymiarze gobalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania, koncepcje, działania. / Red. naukowa Paweł Grata, Mark Delong. – Rzeszów: wyd-wo Uniwersу-tetu Rzeszowskiego, 2015. – 395 s. – S.189-199.

Особливості соціалконструктивістського підходу у дослідженні міжнародних відносин / Наталія Романюк, Юлія Сенюк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 37 (3). – Львів, 2015. – С. 108-114.

Глобалізаційні взаємодії як чинник геополітичної структуризації сучасного світу / Наталія Романюк, Уляна Рудницька // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Випуск 104 (1). – С. 182-186.

Імперативи сучасного міжнародно-політичного розвитку: тренди, техніки, тенденції / Ростислав Романюк,  Наталія Романюк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип.42. – Львів, 2017. – С.140-152.

Біографія

Політолог, канд. політ. наук. Тема дисертації: Український консерватизм: історія і сучасність (2001).

Закінчила з відзнакою географ. ф-т Львів. ун-ту (1997), аспірантуру каф. політології філос. ф-ту Львів. ун-ту (2000). У 2002–2003 рр. – наук. співроб., зав. відділу Польщі Інституту європейської інтеграції Львів. ун-ту., 2002–2004 рр. – асист., а з 2004 р. – на посаді доц. каф. країнознавства та міжнар. туризму ф-ту міжнар. відн. Львів. ун-ту. У 2006 р. отримала наукове звання доцента. Підготувала двох кандидатів політичних наук. Володіє англійською, польською та російською мовами.

Викладає курси: «Теоретичні (наукові) основи дослідження національної та регіональної безпеки», «Транскордонне співробітництво в Європі», «Геополітика», «Основи геополітики і геостратегії», «Проблеми світової цивілізації», «Теорії європейської інтеграції».

Проекти

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/view/7717/7708

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!