Пущак Ірина Любомирівна

Посада: асистент кафедри міжнародних економічних відносин

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Наукові інтереси

Транскордонні ринки, зовнішня торгівля, фінансова інтеграція.

Курси

Вибрані публікації

1. Наслідник І.Л. Транскордонні ринки в системі чинників трансформації українсько-польських зовнішньоторговельних зв’язків / І.Л. Наслідник, С.М. Писаренко // Соціально-економічне гуртування в контексті модернізації транскордонних регіонів. – Жешув. – С. 326-333.

2. Наслідник І. Л. Зовнішньоторговельне співробітництво Польщі з країнами-учасницями ОЧЕС / І. Л. Наслідник // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сборник научных трудов. – Одесса-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Одесса, РФ НИСИ в г. Донецк,.– С. 303-308.

3. Наслідник І.Л. Вплив лібералізації зовнішньої торгівлі на конкурентоспроможність національної економіки / І.Л. Наслідник // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ – С.411-414.

4. Наслідник І.Л. Фінансово-економічний механізм реалізації Лісабонської стратегії у країнах-членах ЄС / І.Л. Наслідник // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : Вега-Принт, – С.221–225.

5. Наслідник І.Л. Інтеграційні основи торговельного співробітництва ЄС з країнами-членами ЄАВТ / І.Л. Наслідник // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2010. – С.288-293.

Наукова біографія

Закінчила економічний факультет Львівського університету, працювала в навчальній частині факультету міжнародних відносин, згодом – асистент кафедри міжнародних економічних відносин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!