Присяжний Павло Михайлович

Посада: асистент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Електронна пошта: pavlo.prysyazhnyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів ас. Присяжного П. М. охоплює: історія права Європейського Союзу, історія міжнародного права, правові аспекти медіа власності.

Курси

Вибрані публікації

Присяжний П. Правові стандарти Ради Європи щодо плюралізму ЗМІ: відображення в українському законодавстві та дотримання в національному інформаційному просторі// Теле- та радіожурналістика, Збірник наукових праць. Вип.12.- Львів, 2013.- С.202-211.

Присяжний П. Прозорість власності ЗМІ: європейські стандарти та українські реалії//Журналистика ХХ1 века: опыт прошлого и вызовы будущего/ Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции.- Тирасполь,2013.- С.71-75

Присяжний П. Медія – власність: шляхи реального забезпечення прозорости // Academia juniora, Збірник наук. праць.Вип.2.-Мюнхен, Український Вільний Університет.- 2015.- С.40-47

Присяжний П. Реальне забезпечення прозорості медіавласності (правові аспекти) шляхом наближення до європейських стандартів //  Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 35. – С. 85–91.

Біографія

2006 – 2011 навчався на  факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, та отримав кваліфікацію “Юрист-міжнародник. Перекладач”;

2011 -2014 навчався в аспірантурі на кафедрі європейського права, факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2011 – 2016 навчався в Українському Вільному Університеті (м. Мюнхен, Німеччина), докторські студії,

2016 – досі асистент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2017 захистив кандидатську дисертацію в Українському Вільному Університеті на тему «Політико-правові засади співробітництва України  і Європейського Союзу» ( Dr. jur. der UFU )

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!