Поліщук Костянтин Віталійович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Наукові інтереси

Мультилатеризм, міждержавні конфлікти, регіоналізм та націоналізм в сучасних міжнародних відносинах.

Курси

Вибрані публікації

Поліщук К. Вплив міждержавних груп і об’єднань на універсальний мультилатеризм сучасної міжнародної системи / К. Поліщук // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 13-21.

Поліщук К. Міждержавні конфлікти у Південній Америці: причини, еволюція, стратегії врегулювання / К. Поліщук // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 53-67.

Поліщук К. Чинники конфліктогенності та передумови виникнення і ескалації конфліктів на пострадянському просторі у 90-х роках ХХ століття / К. Поліщук // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37. – Част. 3. – С. 100-107.

Пик С. М. Австро-Угорщина та Німеччина напередодні Першої світової війни; вплив “особистісного чинника” на прийняття зовнішньополітичних рішень / С. М. Пик, К. В. Поліщук // Проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 10-11. – С. 418-442. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2015_10-11_32.

Поліщук К. Полівалентність ідеології баскського націоналізму в контексті сучасних політичних реалій // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 15. – Львів, 2005. – С. 53-59.

Поліщук К. Використання міжнародно-правових механізмів для розв’язання та запобігання міжетнічним конфліктам // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 18. – Львів, 2006. – С. 108-114.

Поліщук К. Співвідношення понять регіоналізму та націоналізму в контексті сучасних європейських процесів // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 19. – Львів, 2007. – С. 34-41.

Біографія

Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського університету (2003), аспірантуру (2006), у 2007 році захистив дисертацію кандидата політичних наук на тему “Етнонаціональний вимір конфлікту у Країні Басків”.

З 2008 року – асистент, згодом доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!