Пілат Марина Євгенівна

Наукові інтереси

Часопросторові транспозиції у сучасній німецькомовній літературі, хронотоп у романах Крісти Вольф, стопкадр  у літературі та мовні засоби його вираження, інформаційні війни.

Курси

Вибрані публікації

О. Галема, М. Солтис, М. Пілат, А. Василишин. Підручник з німецької мови для молодших курсів гуманітарних факультетів «Nicht aller Anfang ist schwer» / О. Галема та ін. – Л.: ВНТЛ-Класика, 2012. – 220 с.

Пілат М. Інформаційні впливи та інформаційні війни: сутність понять та їхній взаємозв’язок в інформаційну епоху / М. Пілат // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 185 – 190.

Пілат М.Е. Транспозиции пространства и времени в современной литературе на примере романов Кристы Вольф / М.Е. Пилат // Вестник ТюмГУ. Серия филолог. н. – 2014. – № 17. – С. 186-190.

Пілат М.Є. Ідеологічна протидія інформаційній війні // Щорічний міжнародний науковий журнал (видається в рамках проекту SWоrld). – 2015. – С. 211-217.

Біографія

Закінчила середню школу №8 у м. Львові. Вступила до Львівського національного університету ім. Івана Франка на факультет іноземних мов, який закінчила з відзнакою. Під час навчання на факультеті за програмою обміну студентами навчалася в університеті ім. Шіллера у м. Єна (Німеччина).

Працює на факультеті з 2002 року.

Тема дисертаційного дослідження: Часово-просторові транспозиції у сучасному німецькомовному романі (на прикладі романів К. Вольф).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!