Ольхович-Новосадюк Марія Миколаївна

Наукові інтереси

Інформаційні технології у навчанні іноземних мов, комунікативний метод навчання іноземних мов, інтерактивні методи навчання, мультимедіа в навчанні іноземних мов, психолінгвістика.

Курси

Вибрані публікації

Статті

Ольхович-Новосадюк М. Можливості інформаційних технологій у навчанні іноземних мов / М. Ольхович-Новосадюк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 240-245. 

Ольхович-Новосадюк М. М. Інформаційне освітнє середовище / М.М. Ольхович-Новосадюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Випуск 128. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2014. – С. 577 – 582.

Olkhovych-Novosadyuk M. Communicative Language Teaching: Managing the Learning Process // International Journal of Multilingual Education (IJME). –2014. – № 2. – P. 57 – 70. Режим доступу: http://multilingualeducation.org/ua/article/21.

Guerra Joaquim, Olkhovych-Novosadyuk Mariya. Multimedia as an efficient web-based tool for the development of communicative competence of students studying English for specific purposes / J. Guerra, M. Olkhovych-Novosadyuk // World Journal on Education Technology (WJET). – 2014. – Vol. 6, № 3. – P. 273 – 277. ‒ Режим доступу: http://www.world-education-center.org/index.php/wjet/article/view/3426.

Olkhovych-Novosadyuk M. The Main Aspects and Problems of Communicative Language Teaching / M. Olkhovych-Novosadyuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego: Seria Filologiczna. – International English Studies Journal Studia Anglica Resoviensia. – 2014. – Vol. 11. – P. 60 – 71.

Навчально-методичні видання

Ольхович-Новосадюк М.М. Religions of the World: Навчально-методична розробка для студентів факультету міжнародних відносин / М.М. Ольхович-Новосадюк. – Львів: Інформаційно-методичний центр факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 70 с.

Ольхович-Новосадюк М.М., Рудакевич Ю.І. Ukraine and International Organizations. – Україна та міжнародні організації: Навч. посіб. / М.М. Ольхович-Новосадюк, Ю.І. Рудакевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 120 с. (з грифом Міністерства освіти і науки України, здобув третє місце в конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2011-2012 навч. року» ЛНУ ім. Ів.Франка).

Ольхович-Новосадюк М. М., Сабат С.І. Science and Technology: Навчально-методична розробка для проведення занять з теми для студентів факультету міжнародних відносин / М.М. Ольхович-Новосадюк, С.І. Сабат. – Львів: Компанія «Манускрипт», 2014. – 120 с.

Тези доповідей на наукових конференціях

Ольхович-Новосадюк М.М. Психолого-педагогічні особливості використання інформаційних технологій у навчанні чужоземних мов / М.М. Ольхович-Новосадюк // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Львів, 19-21 квітня 2012. – С. 142.

Ольхович-Новосадюк М. М., Кучик Г. Б. Електронний підручник як інноваційний засіб у системі інтерактивних методів навчання / М.М. Ольхович-Новосадюк, Г.Б. Кучик // English for Specific Purposes. Матеріали І Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції 25 лютого 2013 року. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2013. – С. 117 – 120. Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/category/conf/page/2/.

Ольхович-Новосадюк М. М., Кучик Г. Б Формування комунікативних навичок у вивченні іноземних мов з використанням мережі Інтернет / М.М. Ольхович-Новосадюк, Г.Б. Кучик // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції 12 квітня 2013 року. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 92–93. – Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2013-04-15/abstracts_conf_2013_april.pdf.

Ольхович-Новосадюк М.М., Сабат С.І. Основні етапи та функціональні можливості створення електронних навчальних ресурсів за допомогою комп’ютерної програми Adobe Captivate / М.М Ольхович-Новосадюк, С.І. Сабат // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі. Матеріали 6-ї науково-практичної конференції 18-20 листопада 2014 року. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2014. ‒ С. 49-54.

Olkhovych-Novosadyuk Mariya. Using Podcasts in the Classroom/M. Olkhovych-Novosadyuk // Global Changes in English Teaching in Ukraine: Book of TESOL-Ukraine National Convention Papers 24-25 March, 2016 / Eds. A. Radu, L. Kuznetsova. ‒ Львів: ПП „Марусич”, 2016. ‒ С. 139-140.

Біографія

1989-1994 – навчалася в Українській академії друкарства (диплом з відзнакою).

1995-1996 – працювала секретарем в деканаті факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.

1996-2003 – працювала лаборантом кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин.

У 2003  закінчила факультет післядипломного навчання науково-педагогічних працівників ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю “Англійська мова та література”.

З 2003 – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин.

2010 – пройшла двомісячне наукове стажування при кафедрі прикладної лінгвістики Національного університету “Львівська Політехніка” (керівник доц. Андрейчук Н.І.).

2013 – (протягом І семестру) пройшла закордонне наукове стажування в університеті Альгарв (м. Фаро, Португалія) в рамках програми Erasmus Mundus (BMU-MID).

2015 – закінчила курси “Інформаційні технології в освіті” в Інституті післядипломної освіти ЛНУ імені Івана Франка.

Нагороди

2002 ‒ грамота-подяка ректора ЛНУ імені Івана Франка за сумлінну працю з нагоди десятиріччя з дня створення факультету.

2012 ‒ грамота за третє місце навчального посібника “Ukraine and International Organizations” у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2011-2012 навчального року».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!