Нестер Лілія Михайлівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: liliya.nester@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Літературознавство, проблеми перекладу мистецтвознавчих термінів, методика викладання іноземної мови.

Курси

Вибрані публікації

Нестер Л. М. Мода і гендер у романі Томаса Майнеке „Томбой“ // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів,  – Вип. 20. Ч. 2. – С. 303-308.

Нестер Л. М. Травестія і театральність як присмак кемпу у романі Томаса Майнеке “Томбой” / Л. М. Нестер // Мова і культура. – 2012. – Вип. 15, т. 4. – С. 285-290. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_4_49.

Нестер Л. Текст моди у романі Томаса Манна “Будденброки” / Л. Нестер // Мова і культура. – 2013. – Вип. 16, т. 6. – С. 286-292. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_6_47.

Нестер Л. М. Одяг як маркер соціально-історичного часу у романі Томаса Манна „Будденброки“ // Вісник Львівського університету. – Львів,  – Вип. 126. Ч. 2. – С. 3-10.

Нестер Л. Риторика моди за Роланом Бартом на прикладі роману Томаса Майнеке “Томбой” / Л. Нестер // Сучасні літературознавчі студії. – 2014. – Вип. 11. – С. 398-408. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2014_11_40.

Нестер Л. Семіотичний аспект моди на прикладі роману Е. Єлінек “Піаністка” / Л. Нестер // Мова і культура. – 2014. – Вип. 17, т. 3. – С. 147-154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_3_25.

Семиотика моды в романе Кристиана Крахта “Фазерланд” как отображение постиндустриального сознания //Revitalizance hodnot umeni a literature II. Tymova monografie / Ed. Josef Dohnal. – Brno: Ustav slavistiky filozoficke fakulty Masarykovy university, 2015. – С. 235-241.

Нестер Л. М. Мова бренду як вияв ідентичності у суспільстві споживання (на основі роману Крістіана Крахта «Фазерланд») //Наукові праці. Філологія. Літературознавство: Науково-методичний журнал. – ЧДУ ім. П. Могили, 2015 . – Вип. 247. –  С. 131-136

Нестер Л. М. Знакова мова одягу у середньовічній пам’ятці німецької літератури «Пісні про Нібелунгів» // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. – Львів: Українська академія друкарства, 2016. – С. 57-61.

Нестер Л. М. Мода і гендер у романі Томаса Майнеке „Томбой“ //VIІ Міжнародні  Чичерінські Читання „Світова літературна класика у Великому Часі“:  тези доповідей. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.  – С. 99.

Біографія

Нестер Лілія Михайлівна (06.V.1985), філолог-германіст.

2008 – закінчила Львівський університет, факультет іноземних мов.

З 2008 – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, ЛНУ ім. Івана Франка.

З 2013 – аспірант кафедри світової літератури факультету іноземних мов, ЛНУ ім. Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!