Нестер Лілія Михайлівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Літературознавство, проблеми перекладу мистецтвознавчих термінів, методика викладання іноземної мови.

Публікації

Тези:

  1. Нестер Л. М. „Мода і гендер у романі Томаса Майнеке „Томбой““  //VIІ Міжнародні  Чичерінські Читання „Світова літературна класика у Великому Часі“:  тези доповідей. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.  – С. 99

Статті:

  1. Нестер Л. М. „Мода і гендер у романі Томаса Майнеке „Томбой““ // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів,  – Вип. 20. Ч. 2. – С. 303-308
  1. Нестер Л. М. „Травестія і театральність як присмак кемпу у романі Томаса Майнеке „Томбой““//  М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. IV (158). – С. 285-290
  1. Нестер Л. М. „Текст моди у романі Томаса Манна „Будденброки““// М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. VI (168). – С. 286-291
  1. Нестер Л. М. „Одяг як маркер соціально-історичного часу у романі Томаса Манна „Будденброки““// Вісник Львівського університету. – Львів,  – Вип. 126. Ч. 2. – С. 3-10
  1. Нестер Л. М. Риторика моди за Роланом Бартом на прикладі роману Томаса Майнеке “Томбой “ // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць. — Київ, 2014. — Вип. 11: У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. — С. 398–408.
  1. Нестер Л. М. „Семіотичний аспект моди на прикладі роману Е. Єлінек „Піаністка““ // М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 17. – Т. ІІІ (171). – С. 147-154
  1. Семиотика моды в романе Кристиана Крахта “Фазерланд” как отображение постиндустриального сознания //Revitalizance hodnot umeni a literature II. Tymova monografie / Ed. Josef Dohnal. – Brno: Ustav slavistiky filozoficke fakulty Masarykovy university, 2015. – С. 235-241
  1. Нестер Л. М. Мова бренду як вияв ідентичності у суспільстві споживання (на основі роману Крістіана Крахта «Фазерланд») //Наукові праці. Філологія. Літературознавство: Науково-методичний журнал. – ЧДУ ім. П. Могили, 2015 . – Вип. 247. –  С. 131-136
  1. Нестер Л. М. Знакова мова одягу у середньовічній пам’ятці німецької літератури «Пісні про Нібелунгів» // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. – Львів: Українська академія друкарства, 2016. – С. 57-61

Біографія

Нестер Лілія Михайлівна (06.V. 1985), філолог-германіст.

2008 р. – закінчила Львів. ун-т, ф-т іноз. мов

з 2008 року – асистент кафедри іноземних мов, ф-ту міжнародних відносин, ЛНУ ім. Івана Франка

з 2013 р. – аспірант кафедри світової літератури, факультету іноз. мов, ЛНУ ім. Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!