Мотиль Володимир Ігорович

Посада: доцент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Електронна пошта: volodymyr.motyl@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів доц. Мотиля В. І. охоплює:  теорію міжнародного права, правові механізми реалізації Європейської конвенції з прав людини, проблеми міжнародно-правового регулювання застосування збройної сили.

Курси

Вибрані публікації

Мотиль В. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і практика [Текст] : монографія / В. І. Мотиль ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 301 с.

Motyl Volodymyr, Stephan Wegert, Markus ReichelDrei Stufen: Rahmenbedingngen fuer PPP schwierig/Beispiel Wasserwirtschaft / Ost-West-Kontakt.Special Ukraine – 2012. – N.7. – S. 24.-25.

Мотиль В. Актуальні аспекти укладення Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС / Актуальні проблеми міжнародних відносин: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія міжнародні відносини. – 2013. – Випуск 115 (Частина ІІ). – К.: – С.111-120.

Мотиль В. Концептуальні основи права ЄС у контексті формування універсальної теорії права / Право України. Додаток Філософія права і загальна теорія права.- № 2. – 2013. – с.283-288.

Мотиль В. Cтан та перспективи правового регулювання медіації в Україні / В. Мотиль // Юридична Україна. – 2014. – № 11. – С. 46-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_11_9.

Motyl V. Stan implementacji umowy o readmisji miedzy Ukraina a W.E / Biuletyn Problemy ochrony granic. – 2014. – № 54. –Centrum Szkolenia Strazy Granicznej. – Ketrzyn: CSSG Ketrzyn. – 2014. – S. 123-135

Мотиль В. Правові аспекти застосування антидемпінгових заходів у ЄС / В. Мотиль // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(2). – С. 49-58. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(2)__9.

Біографія

1996 – 2001 навчався на  факультеті міжнародних відносин (спеціальність – “Міжнародне право”) Львівського національного університету імені Івана Франка, де здобув  кваліфікацію “Юрист-міжнародник. Перекладач”;

2000 – 2003 навчався на правничому факультеті Інституту післядипломної освіти (спеціальність – “Правознавство”) Львівського  національного університету ім. Івана Франка, де здобув кваліфікацію спеціаліст права;

2001-2003 навчався на магістерській програмі факультету Права та Економіки Байройтського університету (Німеччина), де отримав академічний ступінь магістра права(LL.M.);

2005 – 2006 навчався на магістерській програмі Віденської дипломатичної академії (Австрія), де отримав ступінь магістра поглиблених міжнародних студій (M.A.I.S.);

2004 – 2009 асистент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2009 – по сьогодні доцент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006 захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ) на тему: ” Гуманітарна інтервенція у міжнародному праві”;

2015 присвоєно Атестаційною колегією МОН України вчене звання “Доцента кафедри європейського права”.

З 2011 року є головою Комітету зовнішньоекономічної діяльності при Львівській Торгово-Промисловій Палаті.

Проекти

Брав участь у ряді академічних проектів, зокрема з  Берлінською школою адміністрації і права (Німеччина), університетом Тарту (Естонія), Люблінським Католицьким університетом (Польща).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!