Москалик Ліана Романівна

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: liana.moskalyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сучасні економічні системи, проблеми міжнародного маркетингу, роль і місце ТНК у світовій економіці.

Курси

Вибрані публікації

Determinants of productivity growth in developing countries: what really matters? / R. Moskalyk, L. Moskalyk  // Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 36 (1). – С. 3-14.

Тенденції глобалізації ринку технологій / Л. Москалик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 350-361. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_30_41.

Напрями адаптування торговельної політики України до вимог спільного доробку ЄС/ Л. Москалик, Р. Москалик // Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – 2008. – Випуск 25. – С. 333-342.

Біографія

Закінчила економічний факультет Львівського університету (1996), аспірантуру (1999).

Кандидат економічних наук (2001), дисертація на тему: “Становлення макроекономічної рівноваги в економічній системі України”.

У 2000-2003 – асистент кафедри міжнародних економічних відносин, з 2003 – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!