Мороз Юрій Миколайович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Наукові інтереси

Історія міжнародних відносин.

Курси

Вибрані публікації

Мальський М. Підготовка фахівців міжнародників в умовах трансформації міжнародної системи / М. Мальський, Ю. Мороз // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 3-8.

Мороз Ю., Твердохліб Ю. Інформаційно-психологічні операції в умовах ведення гібридної війни / Ю. Мороз, Ю. Твердохліб // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 38. – С. 97-105.

  • Західноєвропейський союз: пошук місця в новій архітектурі європейської безпеки. – ВЛУ, Серія Міжнародні відносини. 2000. №2.
  • Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. – Львів, 2002 (зі співавторами).
  • Перспективні напрями зовнішньої політики України // Україна у міжнародних відносинах ХХ ст. – Львів, 2004 (зі співавторами).
  • Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право. – Львів, 2010 (зі співавторами).
  • Український дипломатичний словник. – Львів, 2010 (зі співавторами).
  • Європейська інтеграція. – Львів, 2010 (зі співавторами).
  • Leopolis Consulari. Сторінками історії консульського Львова. – Львів, 2013 (зі співавторами).

Біографія

Народився 21 грудня 1946 р. у м. Львові. 1973 року закінчив історичний факультет Львівського університету ім. Івана Франка. З цього часу працює в університеті – асистент, старший викладач, доцент. З 1996 р. – доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби. Читає курси “Історія міжнародних відносин”, “Зовнішня політика країн Азії, Африки, Океанії і Австралії”.

а) Курс “Історія міжнародних відносин” обсягом 144 год., з них 96 годин лекційних, вивчається протягом 3-х семестрів.

В першому семестрі розглядаються особливості становлення та еволюції Вестфальської системи міжнародних відносин і боротьби за збереження європейської рівноваги. Пов’язані з цим сюжети охоплюють період XVI-XVII століть.

Друга частина курсу присвячена періоду утвердження Віденської системи міжнародних відносин та розгляду причин її кризи та занепаду. Окремо розглядається процес розколу Європи на два блоки, результатом якого стала Перша світова війна.

Остання частина курсу охоплює основні події міжнародних відносин ХХст.: міжвоєнного двадцятиліття, Другої світової війни, міжблокового протистояння часів “холодної війни”, а також новації постбіполярного періоду. Певною мірою розглядаються і нові виклики та загрози міжнародній безпеці, характерні для початку ХХІ століття.

б) Курс “Зовнішня політика країн Азії, Африки, Океанії і Австралії” обсягом 56 навч. годин вивчається в останньому семестрі бакалаврату. Тут розглядаються основні напрямки зовнішньої політики вказаної групи країн з врахуванням історичних чинників їх формування та особливостей сучасного стану взаємин з сусідніми державами та ключовими гравцями світової політики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!