Мацях Михайло Миколайович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Наукові інтереси

Конфліктологія, сучасні міжнародні відносини, класичні теорії міжнародних відносин, теорія прийняття зовнішньополітичних рішень.

Курси

Вибрані публікації

Мацях М. Наукова інтерпретація проблеми застосування збройної сили у сучасних міжнародних відносинах / М. Мацях // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 134-139.

Мацях М. Наукові дослідження процесу прийняття рішень у сфері зовнішньої політики держави / М. Мацях // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 38. – С. 89-96.

Мацях М. М., Федина С. Р. Механізми встановлення та підтримання миру в діяльності Організації Об’єднаних Націй / М. М. Мацях, С. Р. Федина // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 25. – Львів, 2008. – C. 47–53.

Теорія міжнародних відносин : підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 461 c.

Теорія міжнародних відносин : підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – 4-те вид., перероб. і допов. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка ; К. : Знання, 2011. – 407 с.

Біографія

Закінчив географічний факультет Львівського університету (1989), аспірантуру НДПІ містобудування України (1994).

У 1992-1997 – асистент кафедри міжнародних відносин і країнознавства, з 1997 – доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!