Малига Вікторія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Наукові інтереси

Регуляторна політика, збройні конфлікти у міжнародних відносинах.

Курси

Вибрані публікації

Іноземне підприємство як суб’єкт господарювання [Електронний ресурс] / В. А. Малига, В. М. Репецький // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія : Юридична. – 2015. – Вип. 1. – С. 100-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2015_1_13.

Правовий статус медичного та духовного персоналу під час збройних конфліктів / В. Репецький, В. Малига // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37. – Частина 2. – С. 3-16.

Кафедра теорії та історії держави і права / В. А. Малига // Правничий часопис Донецького університету. – 2013. – № 1. – С. 111-116. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pchdu_2013_1_19.

Публічність у механізмі реалізації державної регуляторної політики / В. А. Малига // Наше право. – 2013. – № 13. – С. 5-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_13_3.

Фундаментальна підготовка юристів: напрямки та зміст / В. А. Малига, В. Л. Станкевич // Правове регулювання економіки. – 2013. – Вип. 13. – С. 61-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pre_2013_13_14.

Малига В. А. Вплив перегляду регуляторних актів на реалізацію державної регуляторної політики / В. А. Малига // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2014. – Вип. 29(1). – С. 190-193. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(1)__48.

Планування як правова форма забезпечення підготовки регуляторних актів / В. А. Малига // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 8. – С. 150-153. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_8_41.

Стратегія як основа реалізації державної регуляторної політики / В. Малига // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 61. – С. 30-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_61_7.

Біографія

Доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського університету, раніше – завідувач кафедри державно-правових дисциплін Донецького національного університету.

У 1999 році  в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк) захистила дисертацію кандидата юридичних наук на тему “Правове забезпечення санації та мінімізації негативних наслідків банкрутства”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!