Лисик Володимир Михайлович

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Наукові інтереси

Міжнародне гуманітарне право, міжнародне право прав людини, міжнародне кримінальне право, теорія і філософія міжнародного права

Публікації

1.       Міжнародне гуманітарне право. Підручник/В. Репецький, В.Лисик. – Київ, «Знання», 2007.- 467 с. (у співавторстві).

2.       Правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві (Монографія)/ В.Лисик. -Одеса: Фенікс, 2012. – 210 с. (Серія “Міжнародне право”)

3.       Міжнародне публічне право: підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик, М. М. Микієвич та ін.; за ред. В. М. Репецького. 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2012. – 437 с. (у співавторстві).

4.       Становлення та розвиток концепції «Ius contra bellum» та захист прав людини під час збройних конфліктів./ В.Лисик./Міжнародне право ХХI століття: Сучасний стан та перспективи розвитку (до 60-ліття проф. В.М. Репецького).Монографія – – Львів, ЛА «Піраміда», 2013. –с. 237-245.

5.       Praktyka implementacji przez Ukrainę prawnomiędzynarodowych zobowiązań w sferze migracji /W. Lysyk// Problemy ochrony granic. Biuletyn. -2014. – NR 54. – S. 113-122.

6.       Влияние МТБЮ на развитие доктрины о форме соучастия на совместном преступления/В. Лысык, Н. Недбайло//Jurnalul juridic national: teorie şi practică. -2015. – Octombre. – P. 105-109. (у співавторстві).

Проекти

Член Міжвідомчої комісії з імплементації міжнародного гуманітарного права

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!