Кучик Олександр Сергійович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: oleksandr.kuchyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія міжнародних відносин, міжнародні організації.

Курси

Вибрані публікації

Кучик О. Участь України у врегулюванні етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі / О. Кучик, О. Цебенко // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 3-12.

Кучик О. Міжнародні обставини політичного діалогу УНР і Румунії / О. Кучик, В. Кройтор // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 12-24.

Мальський М. Організація за демократію і економічний розвиток – ГУАМ як проект регіонального лідерства України: проблеми та перспективи / М. Мальський, О. Кучик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 47-54.

Кучик О. Еволюція поняття міжнародна організація: теоретико-методологічний аспект / О. Кучик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 24-32.

Кучик О. Концепція «гуманітарної операції» в теорії міжнародних відносин / О. Гогоша, О. Кучик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37. – Частина 3. – С. 28-34.

Кучик О. С. Етнополітичний конфлікт в Шотландії: історія і сучасний стан / О. С. Кучик, І. Чабан // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Вип. 101(1). – С. 31-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_101(1)__6.

Кучик О. Регіональне співробітництво України в рамках ОБСЄ в умовах зміни безпекового середовища у Центрально-Східноєвропейському регіоні / О. Кучик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 38. – С. 81-88.

Кучик О. Геополітичні виміри військово-політичних інтересів РФ у російсько-українському конфлікті / О. Гогоша, О. Кучик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 39. – С. 46-52.

Кучик О. С. Механізми та форми реалізації колективної безпеки у діяльності міжнародних організацій / О. С. Кучик // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Вип. 99(2). – С. 34-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_99(2)__7.

Кучик О. Гербурти у польсько-турецькій дипломатії другої половини XVI ст. / О. Кучик, О. Цебенко // Галичина. – 2013. – Ч. 22-23. – С. 143-149. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_22-23_16.

Наукова біографія

Народився 23 серпня 1968 року у Львові.

Закінчив Львівський державний університет імені Іввана Франка за спеціальністю «Історія» у 1994 році. У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Україна в зовнішній політиці держав Антанти (1917–1920 рр.). У 2005 році присвоєння вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби.

Відповідальний секретар редакційної колегії Вісника Львівського університету серія міжнародні відносини.

Член редколегії збірника наукових праць «Міжнародні відносини. Теорія та практика».

Член редколегії збірника наукових праць «Світ очима молодих»

Навчальні курси та дисципліни які читає:

  • Зовнішня політика України;
  • Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин;
  • Міжнародні організації;
  • Україна в міжнародних організаціях;
  • Міжнародні організації у світовій політиці;
  • Методологія дослідження міжнародних відносин (теоретичний семінар).

Автор  та співавтор понад 140 наукових статей, монографій, підручників та навчальних посібників, тез доповідей наукових конференцій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!