Козак Тамара Миколаївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Англомовний контекст світової зовнішньополітичної діяльності, формування англійської мови як засобу міжнародного спілкування, вплив англомовного фактору на формування глобального лінгвістичного простору.

Курси

Публікації

Козак Т. М. Зміст та співвідношення понять «регіон», «регіоналізм» та «регіоналізація» / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 1. – 1999. – С. 446–450.

Козак Т. М. Велика Британія: національна специфіка входження до загальноєвропейського інтеграційного простору / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 2. – 2000. – С. 99–103.

Козак Т. М. Полівалентність дефініції «нація» у контексті сучасної політичної реальності / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 3. – 2001. – С. 14–17.

Козак Т. М. Проблема ідейно-концептуальної сумісності націоналізму та регіоналізму: інтеграційний контекст / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 5. – 2001. – С. 16–21.

Козак Т.М. Субсидіарність як концептуальний принцип регіональної політики Европейського Союзу.//Вісник Львівського університету. Серія філософськи науки . – Вип. 2. – 2002. – С. 124–135.

Козак Т.М. Формування загальноєвропейського освітнього простору і розвиток української освіти. .//Науковий вісник українського університету. Москва- Том IX . – 2005. – С. 223–226.

Козак Т.М. Історичні процеси входження України до європейського простору –компонент загальної стратегії інтеграції до Євросоюзу. Українознавець .Вип.2. Львів– 2006. – С.47-52.

Козак Т. М. Формування загальноєвропейського мовного простору: проблеми і перспективи. // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 17. – 2006. – С. 241–244.

Козак Т. М. Сучасна регіональна політика провідних британських політичних партій: деволюційний контекст / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 21. – 2007. – С. 114–118.

Козак Т. М. Домашнє читання як спосіб формування іншомовного лексичного простору у студентів факультету міжнародних відносин / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 25. – 2008. – С. 386–390.

Козак Т. М. Процес деволюції та специфічні риси регіоналізації в Об’єднаному Королівстві // Європа регіонів: Матеріали міжнародної конференції, Львів, 17–19 травня 2010 р. – С. 56.

Козак Т. Можливості мови всесвітнього спілкування у збереженні етнокультурної ідентичності / Т. Козак // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 140-146.

Козак Т. Соціальний контекст регіональної політики у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії / Т. Козак // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 104-110.

Козак Т. М. Лінгвістична складова Європейської інтеграції / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 28. – 2011. – С. 287–293.

Козак Т. М. Формування соціокультурної компетенції на заняттях з іноземної мови у майбутніх фахівців в галузі міжнародних відносин // Міжнародна науково-практична конференція «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття» – Львів, 24–25 листопада 2011 р. – С. 162–163.

Козак Т. Внутрішньодержавний регіоналізм та його виклики для України / Т. Козак // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 104-110.

Козак Т. Функціонування мови міжнародного спілкування: історичний аспект / Т. Козак // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2013. – Вип. 3. – С. 274-280.

Козак Т. Функціональне навантаження штучних мов в системі міждержавних відносин / Т. Козак // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 55-63.

Козак Т. М. Теорія лінгвістичного імперіалізму як рекція на глобальне поширення англійської мови / Т. М. Козак // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2014. – Вип. 8. – С. 211-216.

Козак Т. Виклики поширення англійської мови як світового засобу міжнародної комунікації / Т. Козак // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2015. – Vol. 2, Iss. 4. – С. 70-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_4_12.

Kozak T. The role of NATO in the spread of English as the language of international communication//Austrian Journal of Humanities and Social Sciences № 7–8 2015 July–August.- Vienna 2015-c.67-73 .

Козак Тамара.  Глобалізація світових економічних зв’язків у контексті функціонування мови міжнародного спілкування // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Серія: Міжнародні відносини. – № 14 (291), 2014.

Козак Т. Особливості мовної політики Євросоюзу: мультилінгвістичний контекст / Т. Козак // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 5. – С. 301-306.

Козак Т. Конкурентний потенціал світових мов у глобальному лінгвістичному контексті / Т. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 38. – 2016. – С. 354–359.

Козак Т. Брексіт та перспективи англійської мови в лінгвістичному середовищі Євросоюзу / Т. Козак // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2016. – Вип. 6. – С. 88-95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_6_14.

Тези конференцій

Козак Т.М. Перспективи внутрішньодержавної регіоналізації:український контекст.Trzecia Międzynarodowa Konferencja Współczesne problemy uniwersalizmu i rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, «Wspólnotowosc, regionalizm, globalizm» 2000, С.77-82

Козак Т. М. Зовнішньополітичний лінгвістичний контекст вдосконалення державних служб України. // Науково-практична конференція за міжнародною участю «Модернізація системи державного управління:теорія та практика». Львів, 5 квітня 2013 р. – С. 175–178.

Козак Т.М. Англомовна термінологія в український публіцистиці //Українська періодика :історія і сучасність.Одинадцята всеукраїнська науково теоретична конференція, Львів, 29-30 листопада 2013.С.447-453.

Козак Т. М. Функціональне значення англійської мови в системі міжнародної комунікації: український контекст // Науковий діалог «Схід-Захід». ІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція з міжнародною участю.  Бахчисарай, 12–13 жовтня 2013. – С. 26–30.

Козак Т. Н. Роль английского языка, как средства международного общения в процессе европейской интеграции // Актуальные проблемы экономики, управления народным хозяйством и экономического образования. Международная межвузовская научно-практическая конференция. Москва, 2014. – С. 193–197.

Козак Т. Н. Євроскептицизм як загроза процесу європейської інтеграції // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференції з міжнародною участю. «Науковий діалог-Схід-Захід», м. Кам’янець Подільський. – 2014. – С.24-27.

Козак Т. Н. Актуалізація ролі та значення англійської мови у процесі формування єдиного лінгвістичного простору Європейського Союзу // ІV Міжнародна заочна конференція «Развитие науки в XXI веке», Харків. – 24.07.2015. – С.118-122.

Посібники та методичні розробки

Козак Т. М. Європейська інтеграція та проблеми регіонів: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 236 с.

Kozak T.M.  Let’s Disscuss “Love Story”and “Oliver’s Story”by E.Segal.-Львів.Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2010-420с.

Козак Т.М. Discussing the issues: навч. посібник // Т. М. Козак. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 150 с.

Kozak T., ChetaykinaV. Practical Hints for Meetings, Negotiations, Business Presentations // Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014.

Біографія

Народилася у м. Сімферополі. У 1984 році закінчила з відзнакою  факультет іноземних мов Львівського університету за спеціальністю філолог, викладач англійської мови,перекладач.

З 1996 року працює на кафедрі іноземних мов факультету міжнародних відносин. Викладає англійську мову студентам за спеціальністю: міжнароді відносини, міжнародне право, міжнародна економіка, ділова англійська мова, а також теорію і практику перекладу.

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Регіоналізм та внутрішньодержавна регіоналізація у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії”.

Автор навчального посібника “Європейська інтеграція та проблеми регіонів”,  понад 25-ти  наукових статей,  співавтор навчальних посібників: “Discussing the Issues”, “Practical Hints for Meetings, Negotiations, Business Presentations”, словника дипломатичних термінів, методичних розробок. Досліджує тему формування англійської мови як засобу міжнародного спілкування.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!