Козак Тамара Миколаївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Формування англійської мови як засобу міжнародного спілкування

Публікації

1. Козак Т. М. Зміст та співвідношення понять «регіон», «регіоналізм» та «регіоналізація» / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 1. – 1999. – С. 446–450.

2. Козак Т. М. Велика Британія: національна специфіка входження до загальноєвропейського інтеграційного простору / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 2. – 2000. – С. 99–103.

3. Козак Т. М. Полівалентність дефініції «нація» у контексті сучасної політичної реальності / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 3. – 2001. – С. 14–17.

4. Козак Т. М. Проблема ідейно-концептуальної сумісності націоналізму та регіоналізму: інтеграційний контекст / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 5. – 2001. – С. 16–21.

5. Козак Т.М. Субсидіарність як концептуальний принцип регіональної політики Европейського Союзу.//Вісник Львівського університету. Серія філософськи науки . – Вип. 2. – 2002. – С. 124–135.

6. Козак Т.М. Формування загальноєвропейського освітнього простору і розвиток української освіти. .//Науковий вісник українського університету. Москва- Том IX . – 2005. – С. 223–226.

7. Козак Т.М. Історичні процеси входження України до європейського простору –компонент загальної стратегії інтеграції до Євросоюзу. Українознавець .Вип.2. Львів– 2006. – С.47-52.

8. Козак Т. М. Формування загальноєвропейського мовного простору: проблеми і перспективи. // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 17. – 2006. – С. 241–244.

9. Козак Т. М. Сучасна регіональна політика провідних британських політичних партій: деволюційний контекст / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 21. – 2007. – С. 114–118.

10.Козак Т. М. Домашнє читання як спосіб формування іншомовного лексичного простору у студентів факультету міжнародних відносин / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 25. – 2008. – С. 386–390.

11.Козак Т. М. Процес деволюції та специфічні риси регіоналізації в Об’єднаному Королівстві // Європа регіонів: Матеріали міжнародної конференції, Львів, 17–19 травня 2010 р. – С. 56.

12.Козак Т. М. Можливості мови всесвітнього спілкування у збереженні етнокультурної ідентичності / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 30. – 2012. – С. 140–146.

13.Козак Т. М. Внутрішньодержавний регіоналізм та його виклики для України / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 31. – 2012. – С. 104–110.

14.Козак Т. М. Лінгвістична складова Європейської інтеграції / Т. М. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 28. – 2011. – С. 287–293.

15.Козак Т. М. Формування соціокультурної компетенції на заняттях з іноземної мови у майбутніх фахівців в галузі міжнародних відносин // Міжнародна науково-практична конференція «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття» – Львів, 24–25 листопада 2011 р. – С. 162–163.

16.Козак Т. М. Функціонування мови міжнародного спілкування: Історичний аспект // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні  студії. № 3. – 2013. – С. 274–280.

17.Козак Т. М. Функціональне навантаження штучних мов у системі міждержавних відносин. // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. Вип. 33. – 2013. – С. 56–63.

18. Козак Т. М. Теорія лінгвістичного імперіалізму як реакція на глобальне поширення англійської мови. //Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. Вип.8.-Дніпропетровськ 2014-С.211-216

19.Т. Козак , The Challenges to the Spread of English as Global Means of   International Communication//EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ Svazek 2 4. vydání 2015.-Brno.c.70-78

20.Kozak T. The role of NATO in the spread of English as the language of international communication//Austrian Journal of Humanities and Social Sciences № 7–8 2015 July–August.- Vienna 2015-c.67-73 .

21. Козак Тамара.  Глобалізація світових економічних зв’язків у контексті функціонування мови міжнародного спілкування // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Серія: Міжнародні відносини. – № 14 (291), 2014.

Тези конференцій

Козак Т.М. Перспективи внутрішньодержавної регіоналізації:український контекст.Trzecia Międzynarodowa Konferencja Współczesne problemy uniwersalizmu i rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, «Wspólnotowosc ,regionalizm,globalizm» 2000, С.77-82

Козак Т. М. Зовнішньополітичний лінгвістичний контекст вдосконалення державних служб України. // Науково-практична конференція за міжнародною участю «Модернізація системи державного управління:теорія та практика». Львів, 5 квітня 2013 р. – С. 175–178.

Козак Т.М. Англомовна термінологія в український публіцистиці. //Українська періодика :історія і сучасність.Одинадцята всеукраїнська науково теоретична конференція ,Львів,29-30 листопада 2013.С.447-453.

Козак Т. М. Функціональне значення англійської мови в системі міжнародної комунікації: український контекст. // Науковий діалог «Схід-Захід». ІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція з міжнародною участю.  Бахчисарай, 12–13 жовтня 2013. – С. 26–30.

Козак Т. Н. Роль английского языка, как средства международного общения в процессе европейской интеграции // Актуальные проблемы экономики, управления народным хозяйством и экономического образования. Международная межвузовская научно-практическая конференция. Москва, 2014. – С. 193–197.

Козак Т. Н. Євро скептицизм як загроза процесу європейської інтеграції.//ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференції з міжнародною участю. «Науковий діалог-Схід-Захід»,м.Кам»янець Подільський –Дніпропетровськ ,2014.-С.24-27

Козак Т. Н. Актуалізація ролі та значення англійської мови у процесі формування єдиного лінгвістичного простору Європейського Союзу. //ІV Міжнародная заочная конференція «Развитие науки в XXI веке», Харьков.Украина 24.07.2015-С.118-122

Посібники та методичні розробки

1.Козак Т. М. Європейська інтеграція та проблеми регіонів: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 236 с.

2.Kozak T.M.  Let’s Disscuss “Love Story”and “Oliver’s Story”by E.Segal.-Львів.Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2010-420с.

3.Козак Т.М. Discussing the issues: навч. посібник // Т. М. Козак. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 150 с.

4.Kozak T.ChetaylinaV.Practical Hints for Meetings,Negotiations,Business Presentations.// Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014.

Біографія

Народилася у м. Сімферополі. У 1984 році закінчила факультет іноземних мов Львівського університету. Викладала англійську мову спочатку в середній школі та технічному коледжі, з 1996 року працює на кафедрі іноземних мов факультету міжнародних відносин. Викладає англійську мову спеціальності студентам, що вивчають міжнароді відносини, міжнародне право, міжнародну економіку, ділову англійську мову, а також теорію і практику перекладу. В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Регіоналізм та внутрішньодержавна регіоналізація у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії”. Автор навчального посібника “Європейська інтеграція та проблеми регіонів”,  понад 25-ти  наукових статей,  співавтор навчальних посібників: “Discussing the Issues”, “Practical Hints for Meetings, Negotiations, Business Presentations”, словника дипломатичних термінів, методичних розробок. Досліджує тему формування англійської мови як засобу міжнародного спілкування.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!