Копич Роман Іванович

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: roman.kopych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Проблеми подолання дефіциту бюджету у країнах світу, сучасна фіскальна політика.

Курси

Вибрані публікації

Вплив бюджету на макроекономічні показники / В. О. Шевчук, Р. І. Копич // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 3-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2010_3_2

Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу / Р. Копич // Економіст. – 2011. – № 12. – С. 14-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2011_12_4

Практичні підходи до визначення фіскальної стійкості країн Центральної та Східної Європи / Р. І. Копич // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 3. – С. 42-60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2011_3_6

Вплив урядових видатків країн Центральної і Східної Європи на виробництво та дохід / Р. Копич // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 2. – С. 180-189. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2013_2_23

Суперечливий характер фіскальних стимулів у США в період 2009—2010 рр. / Р. І. Копич // Фінанси України. – 2015. – № 8. – С. 21-30 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_8_4

Еволюція фіскальної політики у трансформаційних економіках // Журнал європейської економіки. –2004. –Том 3. – №4. – С. 452–472.

Макроекономічні чинники фіскальної політики країн з перехідною економікою // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини – №15. – Львів. –2005. – С. 315–323.

Вплив мобільності капіталу на фіскальні показники країн Центральної Європи // Вісник ТАНГ. – № 5–1. – Тернопіль: ТАНГ. –2004. – С. 162–167.

Копич Р.І., Мамедханова З.А. Грошова політика, інвестиції, економічне зростання і ринок праці напередодні вступу до ЄС: приклад Польщі // Вісник ХНУ. – № 3–2. – Хмельницький: ХМУ. –2005. – С. 93–97.

Фіскальна політика в Україні: сучасний стан та перспективи // Регіональна економіка. – № 1 (39). – Львів. –2006. – С. 140–148.

Оцінка стійкості фінансової позиції держави на прикладі країн Центральної та Східної Європи // Економіка і прогнозування. – №2. – Київ. –2006. – С. 25–36.

Shevchuk V., Kopych R. Budget Deficit and Real Exchange Rate: the Case of Ukraine, Poland and Czech Republic // International Comparisons of Socio-Economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries. – Krakow University of Economics. – 2002. – P. 35–51.

Аналіз фіскальної політики країн-кандидатів до ЄС // Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації // Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів. – 2004. – С. 158.

Фіскальна політика країн Центральної і Східної Європи: євроінтеграційні виклики [Текст]: монографія / Віктор Шевчук, Роман Копич. – Л. : ПАІС, 2011. – 543 с.

Біографія

Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського університету, працював на посадах асистента та доцента кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів.

У 2007 захистив дисертацію на тему “Фіскальна політика країн Центральної та Східної Європи в євроінтеграційному процесі”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!