Копич Роман Іванович

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Наукові інтереси

Проблеми подолання дефіциту бюджету у країнах світу, сучасна фіскальна політика.

Курси

Вибрані публікації

Копич Р.І. Еволюція фіскальної політики у трансформаційних економіках // Журнал європейської економіки. –2004. –Том 3. – №4. – С. 452–472.

Копич Р.І. Макроекономічні чинники фіскальної політики країн з перехідною економікою // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини – №15. – Львів. –2005. – С. 315–323.

Копич Р.І. Вплив мобільності капіталу на фіскальні показники країн Центральної Європи // Вісник ТАНГ. – № 5–1. – Тернопіль: ТАНГ. –2004. – С. 162–167.

Копич Р.І., Мамедханова З.А. Грошова політика, інвестиції, економічне зростання і ринок праці напередодні вступу до ЄС: приклад Польщі // Вісник ХНУ. – № 3–2. – Хмельницький: ХМУ. –2005. – С. 93–97.

Копич Р.І. Фіскальна політика в Україні: сучасний стан та перспективи // Регіональна економіка. – № 1 (39). – Львів. –2006. – С. 140–148.

Копич Р.І. Оцінка стійкості фінансової позиції держави на прикладі країн Центральної та Східної Європи // Економіка і прогнозування. – №2. – Київ. –2006. – С. 25–36.

Shevchuk V., Kopych R. Budget Deficit and Real Exchange Rate: the Case of Ukraine, Poland and Czech Republic // International Comparisons of Socio-Economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries. – Krakow University of Economics. – 2002. – P. 35–51.

Копич Р.І. Аналіз фіскальної політики країн-кандидатів до ЄС // Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації // Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів. – 2004. – С. 158.

Фіскальна політика країн Центральної і Східної Європи: євроінтеграційні виклики [Текст]: монографія / Віктор Шевчук, Роман Копич. – Л. : ПАІС, 2011. – 543 с.

Біографія

Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського університету, працював на посадах асистента та доцента кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів.

У 2007 захистив дисертацію на тему “Фіскальна політика країн Центральної та Східної Європи в євроінтеграційному процесі”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!