Комарницький Михайло Михайлович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, завідувач Лабораторії центр американських студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: mykhaylo.komarnytskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Зовнішня політика країн Південно-Східної Азії та Австралії, американські студії, сучасна зовнішня політика США.

Курси

Вибрані публікації

Комарницький М. М. Роль АСЕАН у формуванні регіональної політики в Південно-Східній Азії / М. М. Комарницький // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 21. – Львів, 2007. – С. 44-50.

Комарницький М. М. Сучасні тенденції в регіональній політиці країн АСЕАН та Індії: порівняльний аналіз / М. М. Комарницький // Політична наука в Україні: Cтан і перспективи. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів : ЦПД, 2008. – C. 279-286.

Комарницький М. М. Сучасні тенденції в розвитку співробітництва країн АСЕАН з Індією / М. М. Комарницький // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 23. – Львів, 2008. – С. 41-48.

Komarnytskyy M. Education Without Borders: Trans-Dniester European College as a Way of Settlement Resolution of Regional Conflict/ M. Komarnytskyy // The Program for the Advancement of Research on Conflict and Collaboration Working Papers, Maxwell School of Syracuse University. – Spring 2008. – P. 1-26.

Комарницький М. М. Розвиток регіональних відносин у Південно-Східній Азії у світлі нових теоретичних концепцій / М. М. Комарницький // Вісник Львівського національного університету. Серія філософські науки. – Вип. 12. – Львів, 2009. – С. 201-209.

Комарницький М. М. Перспективи розвитку регіональної безпекової політики в Південно-Східній Азії / М. М. Комарницький // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 26. – Львів, 2009. – C. 24-30.

Комарницький М. М. Україна та Південно-Східна Азія: перспективи співпраці в ХХІ сторіччі / М. М. Комарницький // Гуманітарні та соціальні науки. Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених НSS-2009, 14-16 травня 2009 р., м. Львів. – Львів : видавництво Національного Університету “Львівська Політехніка“, 2009. – С. 147-149.

Комарницький М. М. Регіональний і глобальний контекст економічного розвитку країн Південно-Східної Азії / М. М. Комарницький // Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, 15-16 травня 2009 р., м. Львів. – Львів : видавництво Львівського національного університету, економічний факультет, 2009. – С. 216-217.

Комарницький М. М. Передмова до українського видання / М. Комарницький // Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США.– Львів: Літопис, 2010. – С. 7-8.

Комарницький М. М. Передмова до українського видання / М. Комарницький // Глобальне управління – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США. Передмова до українського видання. – Львів: Літопис, 2011. – С. 5-6.

Комарницький М. М. Передмова до українського видання / М. Комарницький // Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі XXI століття. Доповідь Групи видатних осіб Ради Європи. – Львів: Літопис, 2011. – С. 5-6.

Комарницький М. Перспективи розвитку співпраці США з АСЕАН у ХХІ столітті / М. М. Комарницький // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1 : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – C. 95-97.

Комарницький М. М. Теоретичні концепції розвитку регіональних відноcин у Південно-Східній Азії (2005-2015) / М. М. Комарницький // Вісник Львівського національного університету. Серія філософсько-політологічні студії. – Вип. 8. – Львів, 2015. – С. 137-143.

Komarnytskyy M. Combating Intolerance Through Education: Islamophobia and the Case of Muslim Minorities in Ukraine / M. Komarnytskyy // Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 12 лист. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. ред. В.О. Огнев’юка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – P. 16-21.

Комарницький М. М. Українська криза та європейська безпека: наслідки для армії США / М. М. Комарницький // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: зб. матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції (м. Львів, 12-13.04.2016) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : 2016. – С. 32-37.

Комарницький М. М. АСЕАН та Європейський Союз: становлення та еволюція відносин / М. М. Комарницький // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 38. – Львів, 2016. – C. 59-69.

Komarnytskyy M. ASEAN Regional Cooperation: Progress, Prospects and Challenges / M. Komarnytskyy // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Vol. 3, No. 2. – P. 59-64.

Комарницький М. М. Перспективи інституційного розвитку АСЕАН та потенційні фактори збільшення його впливу на регіональну політику в Південно-Східній Азії/ М. М. Комарницький // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 41. – Львів, 2017. – C. 78-88.

Комарницький М. М. “Сірі зони” світової політики в геополітичному просторі Азії / М. М. Комарницький // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 43. – Львів, 2018. (подано до друку)

Біографія

Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (2006). У 2008 році здобув ступінь магістра з міжнародних відносин в Школі Максвелла Сиракузького університету (Maxwell School of Syracuse University, США).

Кандидат політичних наук, тема дисертації: “Інституційні механізми забезпечення політичної стабільності в Південно-Східній Азії” (2010).

У 2013-2016 рр. – асистент, а з 2016 р. – доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби. З грудня 2017 р. – директор Центру американських студій на факультеті міжнародних відносин.

В 2015-2016 рр. закінчив пост-докторські студії в рамках програми Еразмус Мундус на кафедрі політичних та соціальних наук Болонського університету (Італія). Проходив стажування в штаб-квартирі ООН в Женеві (Швейцарія), Інституті багатосторонньої дипломатії у Вашингтоні (США), Центрі Американістики Гданського університету (Польща), Ягеллонському університеті в Кракові (Польща), Єнському університеті імені Фрідріха Шиллера (Німеччина), Загребському університеті (Хорватія), Університеті Турку (Фінляндія).

Стипендіат програми Фулбрайта в США (2007-2008), стипендіат факультету гуманітарних наук в Університеті Монаша в Мельбурні, Австралія (2005), Фонду Мяновського у Варшавському університеті (2006), випускник програми “Сприяння толерантності” Фонду Фрідріха Науманна за свободу, США (2014).

Викладає курси «Моделювання геополітики», «Система державного управління США», «Публічна дипломатія США», «Багатостороння дипломатія», «Лобізм у міжнародних відносинах»,

Проекти

Проекти

2009-2010 – Організатор тренінгів у Львівській області, проект ОБСЄ “Забезпечення логістики тренінгів  для членів дільничих виборчих комісій по виборам Президента України”

2010-2012 – Менеджер проекту Агентства з міжнародного розвитку і співпраці Словацької Республіки (SlovakAid)  за номером SAMRS/2009/07/18 “Університети – джерело консолідації громадянського суспільства в сусідній Україні,  Словаччина – посередник на шляху української академічної спільноти до європейського університетського простору”

2011  –  Керівник  проекту  “Жити  разом  у  відкритому  європейському  суспільстві”   (Грант   №45662, Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду “Відродження”)

2013-2016  –  Керівник напрямку рекрутингу в рамках проекту TEMPUS “Підвищення
ефективності студентських служб (IMPRESS)” (530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR)

Наукове редагування та кураторство видавничих проектів (серія “Глобальний розвиток”, видавнитцво “Літопис”, м. Львів)

  1. Тіндалл Дж. Б.,  Шай Д. Е. Історія США (6-те видання). – Львів: Літопис, 2010. – 904 с.
  2. Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США. – Львів: Літопис, 2010. – 188 с.
  3. Глобальне управління – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США.  – Львів: Літопис, 2011. – 120 с.
  4. Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі XXI століття. Доповідь Групи видатних осіб Ради Європи. – Львів: Літопис, 2011. – 112 с.
  5. Бжезінський З. Стратегічне бачення: Америка і криза світової влади. – Львів : Літопис, 2012. – 168 с.
  6. Ротфельд А. Д. У тіні. 12 розмов з Марціном Войцеховським. – Львів: Літопис, 2012. – 258 с.
  7. Коваль П. Між Майданом і Смоленськом. – Львів: Літопис, 2013. – 256 с.
  8. Пауер С. На гребені полум’я. Відчайдушна спроба одного чоловіка врятувати світ. – Львів: Літопис, 2014. – 632 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!