Кам’янець Володимир Микитович

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: volodymyr.kamyanets@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Ономастика, семантика, типологія, функціонування власних назв, питання перекладу художньої і наукової літератури, перспективи викладання лексики за фахом для студентів-міжнародників.

Курси

Вибрані публікації

Автор понад 50 наукових праць та перекладів, серед яких:

1. Die Ubertragung der ukrainischen Eigennamen ins Deutsche // Grazer Linguistische Studien. – 1995. – № 44. – С. 15–25.

2. Німецькі власні назви (топоніми і антропоніми): лінгводидактичні та культурологічні аспекти // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. – Львів: Світ, 1998. – С. 31–38.

3. Семантика власної назви (на прикладі німецьких власних назв) // Проблеми слов’янської ономастики. – Ужгород: Ужгородський державний університет, 1999. – С. 58–64.

4. Zur Einteilung der deutschen Eigennamen // Grazer Linguistische Studien. – 2000. – № 54. – С. 41–58.

5. Процеси транспозиції ономастичної лексики в апелятивну у сучасній німецькій мові // Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови». – 2002. – Вип. 10. – С. 118–127.

6. Власна назва в іноземномовному тексті // Дискурс іноземномовної комунікації. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – С. 239–251.

7. Zur Stellung der V?lker- und Einwohnernamen (Ethnonyme) im lexikalischen System des Deutschen // ?sterreichische Namenforschung. – 2004. – Jg. 32. – S. 71–75.

8. Місце товарних знаків у лексичній системі німецької мови // Іноземна філологія. – 2004. – Вип. 113. – С. 150–155.

9. Орфографія власної назви як чинник її функціональності (на прикладі німецьких власних назв) // Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови». – 2005. – Вип. 12. – С. 84–90.

10. Nazwy własne w kontekście komunikowania międzynarodowego // Konteksty komunikowania / pod red. Anity Szyguły. – Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, 2008. – s. 134–140.

11. Apelatywizacja nazw własnych we współczesnym języku niemieckim // Badania naukowe. Academic Research. – Vol. 24, nr 1 / pod red. Grzegorza Maziarczyka. – Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, 2010. – s. 83–95.

12. Дипломатія німецькою: посібник з лексики для студентів факультетів міжнародних відносин. Diplomatie auf Deutsch: Lehrbuch f?r Fachwortschatz f?r Studenten der Internationalen Beziehungen. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2009. – 180 с.

13. Jaroslav Baran. Slawische Siedlungsstrukturen. Beitr?ge zur Kenntnis der slawischen Gesellschaft / Universit?tsforschungen zur pr?historischen Arch?ologie. Aus dem Institut f?r Ur- und Fr?hgeschichte der Universit?t Wien. – Bd. 145. – Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. – 252 S.

14. Eine neue Gesellschaft in einer alten Stadt. Erinnerung und Geschichtspolitik in Lemberg anhand der Oral History. Нове суспільство в давньому місті. Пам’ять та історична політика засобами oral history / упор. Лутц Генке, Ґжеґож Россолінський, Філіпп Тер. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. – 314 с.

15. Мартін Гайдеґґер. Дорогою до мови. – Львів: Літопис, 2007. – 232 с.

16. Йорн Рюзен. Нові шляхи історичного мислення. – Львів: Літопис, 2010. – 358 с.

17. Міхаель Мозер. Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба гідної оцінки. – Українознавча наукова бібліотека НТШ. Ч. 32. (Серія «Історія мови»). – Львів, 2012. – 328 с.

18. Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки/ Вольфрам Дорнік та ін./ упор. В. Дорнік/ наук. ред. Р. Пиріг. – Київ: Ніка-Центр, 2015. – 512 с.

19. Wolodymyr Kamianets. Transpozycja imion własnych w apelatywy we współczesnym języku niemieckim // Annales Universitatis Mariae Curie -Sklodowska. – Lublin. – Vol. XXVI, Sectio FF. – 2008.

Біографія

Кам’янець Володимир Микитович, нар. 11 червня 1966 р. 1990 р. закінчив факультет романо-германської філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 1993 до 1995 р. – асистент кафедри іноземних мов факультету іноземних мов, з 1995 до 2002 р. – асистент, а з 2002 р. – доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. 2001 р. захистив кандидатську дисертацію (Структурні, семантичні та функціональні особливості власних назв сучасної німецької мови (на матеріалі особових імен, прізвиськ та псевдонімів)), 2005 р. одержав звання доцента.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!