Калитчак Роман Григорович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Наукові інтереси

Американознавство, Сполучені Штати Америки в сучасних міжнародних відносинах.

Вибрані публікації

Американознавство в Україні: досвід Львівського національного університету імені Івана Франка / Р. Калитчак // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37. – Частина 3. – С. 61-66.

Угода про асоціацію з Україною у контексті основних форматів розбудови Європейським Союзом відносин із третіми країнами / Р. Калитчак // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 38. – С. 50-58.

Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – Ч. 1. – 476 с.

Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – Ч. 2. – 832 с.

Калитчак Р. Г. Теоретичні аспекти позиціювання Канади на міжнародній арені / Р. Г. Калитчак, О. М. Антохів–Сколоздра // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 101. – С. 519-523. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_101_139.

Калитчак Р.Г., Романюк Р.Й. Концептуальні орієнтації зовнішньої політики держави Ізраїль // Грані. – №11(1). – 2015. – С.38–43.

Біографія

Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського університету, у 2004 році захистив дисертацію кандидата політичних наук на тему “Італійський регіоналізм у контексті європейських інтеграційних процесів”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!