Гурняк Ігор Любомирович

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: ihor.hurnyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

Інституційна економіка, муніципальна економіка.

Курси

Вибрані публікації

Hurnyak I., Kordonska A. The “Taste of Life” as a Mechanism of Overcoming Corruption//
Comparative Economic Research . – 2018, Volume 21: Issue 2, pages: 69–80. – Режим доступу:
https://content.sciendo.com/view/journals/cer/21/2/article-p69.xml

Гурняк І. Л. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад / І. Л. Гурняк, О. І. Дацко, О. І. Яремчук // Регіональна економіка. – 2015. – № 1. – С. 37-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_6

Гурняк І. Додана вартість як інструмент територіальної громади – підприємця, власника та контролера / І. Гурняк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(1). – С. 52-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(1)__8.

Гурняк І. Основні аспекти реформування податкової системи України / І. Гурняк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 318-322. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_30_38.

Гурняк І. Л. Інституційний аналіз економічних процесів у перехідній економіці// Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2005. – Випуск 15. – С. 298-307.

Гурняк І. Л. Оцінка інвестиційного рейтингу видів діяльності та суб’єктів підприємництва // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2006.- вип. 18. – С. 208-216.

Гурняк І. , Яремчук О. Вплив інституційного середовища на економічне зростання держави // Формування ринкової економіки в Україні. – 2013 р. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 117 – 120.

Мокій А.І., Гурняк І.Л., Дацко О.І. Інституційні чинники формування загроз інвестиційній безпеці України // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин» КНУ. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – К.- 2014.- Вип. 121 (Част. 2) – С. 74 – 90.

Hurnyak I., Struk O. Virtual status of local communities in Ukraine: the negative dynamics of changes // Samorzand terytorialny we wspolczesnej Europie. Teoria I praktyka funkcionowania.-Olsztyn.-2016. – 87-97 pp.

Біографія

Народився 1971 року у Львові, у 1993 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка  за спеціальністю “механіка”, кваліфікація спеціаліста “механік, математик-прикладник”.

У 1999 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “міжнародні економічні відносини”, кваліфікація спеціаліста “економіст-міжнародник, перекладач”.

Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Української академії Зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти:

01.09.2001 р. – 01.02.2011 р. – асистент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів,

01.02.2011 р. – по теперішній час – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів.

1999 р. – 2007 р. – робота у Львівській торгово-промисловій палаті.

Веде лекційні курси і проводить практичні заняття з дисциплін: -“Мікроекономіка” для студентів другого курсу факультету міжнародних відносин;

-“Актуальні проблеми фінансового менеджменту” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» факультету міжнародних відносин;

-“Основи аудиту” для студентів четвертого курсу факультету міжнародних відносин;

– “Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності” для студентів другого курсу факультету міжнародних відносин;

– “Фінансовий аналіз” для студентів четвертого курсу факультету міжнародних відносин, для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» факультету міжнародних відносин;

– “Сучасні проблеми фінансового обліку” – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» факультету міжнародних відносин.

Серед нових курсів – дисципліна за вибором студентів «Основи підприємництва».

Курси “Мікроекономіка” та “Фінансовий аналіз” читаються англійською мовою.

Систематично керує магістерськими, дипломними, бакалаврськими роботами студентів факультету міжнародних відносин, виробничою та педагогічною практикою, має належне навчально-методичне забезпечення лекційних курсів і практичних занять.

Керує підготовкою аспірантів.

Два почергові терміни був головою Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!