Гурняк Ігор Любомирович

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: ihor.hurnyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

Інституційна економіка, муніципальна економіка.

Курси

Вибрані публікації

Hurnyak I., Kordonska A. Analysis of Institutions Interaction in Ukrainian Economy by Using Game Theory Models// PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI X/1 2019: 139 – 153

Hurnyak I., Kordonska A. The Zombie Phenomenon in Banking and Business: a Comparative Analysis and the Origin of the Institutional Problem // Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe Volume 22, Number 4, 2019, http://doi.org/10.2478/cer-2019-0035

Hurnyak I., Kordonska A. The “Taste of Life” as a Mechanism of Overcoming Corruption// Comparative Economic Research. – 2018, Volume 21: Issue 2, pages: 69–80. https://content.sciendo.com/view/journals/cer/21/2/article-p69.xml

Hurnyak I., Kordonska A. Efficient Use of Common Resources in Conditions of Sustainable Development // Toruńskie Studia Międzynarodowe. – 2018, No. 1 (11), pp. 75-87, DOI: 10.12775/TIS.2018.007

Hurnyak I. , Datsko O., Yaremchuk O. Added value as a basis for economic development of territorial communities // Regional economy. – 2015, № 1, pp. 37-47. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_6

Hurnyak I. Added value as an instrument of the local community – entrepreneur, owner and controller // Bulletin of the University of Lviv. Series: International Relations. – 2014. – 36(1). – pp. 52-61. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(1)__8.

Hurnyak I. Main aspects of reforming the tax system of Ukraine // Bulletin of the University of Lviv. Series: International Relations. – 2012. – Issue 30. – pp. 318-322. –http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_30_38.

Hurnyak I. Institutional analysis of economic processes in transition// Bulletin of the University of Lviv. Series: International Relations. – 2005. – Issue 15. – pp. 298-307.

Hurnyak I. Assessment of the investment rating of activities and business entities // Bulletin of the University of Lviv. Series: International Relations. – 2006.- Issue. 18. – pp. 208-216.

Hurnyak I., Yaremchuk O. The Influence of the institutional environment on the economic growth of the state // Formation of market economy in Ukraine. – 2013 – Issue 29. Part 1. – pp. 117 – 120.

Mokiy A., Hurnyak I., Datsko O. Institutional Factors for Forming Threats to Investment Security of Ukraine // Collection of Scientific Papers “Actual Problems of International Relations” of KNU. – Kyiv National Taras Shevchenko University. Institute of International Relations. – К.- 2014.- Issue 121 (Part. 2) – pp. 74 – 90.

Hurnyak I., Struk O. Virtual status of local communities in Ukraine: the negative dynamics of changes // Samorzand terytorialny we wspolczesnej Europie. Teoria I praktyka funkcionowania.- Olsztyn.-2016. – 87-97 pp.

Гурняк І. Л. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад / І. Л. Гурняк, О. І. Дацко, О. І. Яремчук // Регіональна економіка. – 2015. – № 1. – С. 37-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_6

Гурняк І. Додана вартість як інструмент територіальної громади – підприємця, власника та контролера / І. Гурняк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(1). – С. 52-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(1)__8.

Гурняк І. Основні аспекти реформування податкової системи України / І. Гурняк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 318-322. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_30_38.

Біографія

Народився 1971 року у Львові, у 1993 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка  за спеціальністю “механіка”, кваліфікація спеціаліста “механік, математик-прикладник”.

У 1999 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “міжнародні економічні відносини”, кваліфікація спеціаліста “економіст-міжнародник, перекладач”.

Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Української академії Зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти:

01.09.2001 р. – 01.02.2011 р. – асистент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів,

01.02.2011 р. – по теперішній час – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів.

1999 р. – 2007 р. – робота у Львівській торгово-промисловій палаті.

Веде лекційні курси і проводить практичні заняття з дисциплін: -“Мікроекономіка” для студентів другого курсу факультету міжнародних відносин;

-“Актуальні проблеми фінансового менеджменту” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» факультету міжнародних відносин;

-“Основи аудиту” для студентів четвертого курсу факультету міжнародних відносин;

– “Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності” для студентів другого курсу факультету міжнародних відносин;

– “Фінансовий аналіз” для студентів четвертого курсу факультету міжнародних відносин, для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» факультету міжнародних відносин;

– “Сучасні проблеми фінансового обліку” – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» факультету міжнародних відносин.

Серед нових курсів – дисципліна за вибором студентів «Основи підприємництва».

Курси “Мікроекономіка” та “Фінансовий аналіз” читаються англійською мовою.

Систематично керує магістерськими, дипломними, бакалаврськими роботами студентів факультету міжнародних відносин, виробничою та педагогічною практикою, має належне навчально-методичне забезпечення лекційних курсів і практичних занять.

Керує підготовкою аспірантів.

Два почергові терміни був головою Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!