Грицишин Анна Тарасівна

Посада: старший лаборант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: anna.hrytsyshyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Валютна та монетарна політики; валютні режими; управління міжнародними резервами; економіка країн ЄС; економіка країн ЦСЄ.

Вибрані публікації

Hrytsyshyn A. The International Reserves Management in the Baltic States / A. Hrytsyshyn // Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. – 2017. – №4. – P.3-7.

Грицишин А. Т. Оцінка критеріїв достатності міжнародних резервів у країнах Центральної та Східної Європи / А. Т. Грицишин // Економічний форум. – 2017. – № 1. – С. 32-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_7.

Грицишин А. Т.  Структура міжнародних резервів в країнах Центральної та Східної Європи / А. Т. Грицишин // Економічний простір. 2017. № 118. С.25-37.

Грицишин А. Т. Теоретичний аналіз впливу режиму валютного курсу на рівень міжнародних резервів / А. Т. Грицишин // Економіка та держава: міжн. наук.-пр. журн. – 2016. – № 11.

Hrytsyshyn A. Сучасні аспекти управління міжнародними резервами у країнах Центральної та Східної Європи / Anna Hrytsyshyn // Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. T. 3 / [red. R. Kordonski, O. Struk, D. Kamilewicz-Rucińska i in.]. – Lwów-Olsztyn: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2016. – S. 50-62.

Наукова біографія

У 2010 році закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка і здобула ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

Протягом 2010-2017 рр. – аспірант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів.

2017 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів.