Грабинський Михайло Ігорович

Посада: асистент кафедри міжнародного права

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: mykhailo.hrabynskyi@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: hrabynskyi.pp.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Міжнародне економічне право, міжнародне фінансове право, фінансово-кредитні відносини.

Курси

Вибрані публікації

Економічні та правові питання участі України у міжнародних економічних організаціях (на прикладі групи Світового банку) / І. Грабинська, М. Грабинський // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2012. – № 47. – С. 449-455.

Аналіз портфелю активних проектів України, що реалізуються за підтримки Світового банку (економіко-правовий аспект) / І. Грабинська, М. Грабинський // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – № 51. – С. 347-355.

Співпраця України з групою Світового банку (економічні та правові аспекти) / М. Грабинський // Кримський економічний вісник. – Сімферополь, 2014. – №4(11). – С.32-38.

Міжнародне публічне економічне право та міжнародне приватне економічне право: порівняльно-правова характеристика // Порівняльно-аналітичне право. – Ужгород, 2015. – №3. – С.254-256.

Основні етапи розвитку міжнародних валютних правовідносин / М. І. Грабинський // Альманах міжнародного права. – 2016. – Вип. 12. – С. 44-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2016_12_7.

Сучасний погляд на суб’єктів міжнародних економічних правовідносин / М. І. Грабинський // Науковий вісник публічного та приватного права. – Київ, 2016. – №4. – С. 277-281.

Участь в конференціях

Грабинський М. Становлення та розвиток Міжнародного Зеленого Хреста // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали II міжнародної наукової конференції, м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – Частина 2. – С.46-47.

Грабинський М.І. Міжнародне економічне право: приватно-правовий та публічно-правовий аспекти // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам V международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Донецк: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С.79-83.

Грабинський М.І. Історія становлення фінансово-економічних та валютно-кредитних публічних правовідносин // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. наук. праць V щорічної міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 18.02.2016). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.46-49.

Грабинський М.І. Учасники міжнародних публічних фінансово-кредитних правовідносин // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2016.

Грабинський М.І. Класифікація суб’єктів міжнародного фінансового права // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗМГО «Істина», 2016.

Біографія

Закінчив юридичний факультет Львівського університету (2014), магістерську програму факультету економіки, менеджменту і міжнародного права Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського університету (2016).

З 2014 – аспірант кафедри міжнародного права, тема дисертації – “Правове регулювання фінансово-кредитних відносин у міжнародному публічному праві”.

3 2017 – асистент кафедри міжнародного права.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!