Грабельська Оксана В'ячеславівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

методика викладання іноземних мов
проблеми соціально-педагогічного виховання

Публікації

1.O.Demchenko. Introducing sustainability in tourism. The example of sustainable functioning of a city.//University Education for Sustainable Development in the Baltic Sea Region. BUP Newsletter #38,2005.- Гданськ, с.23-24
2.KopchakM., HrabelskaO. Explorationofnationalstereotypesinlanguagelearning//Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали Міжрегіонального методичного семінару. 16 червня 2010./ За заг. ред. А.Г. Гудманяна,О.Г.Шостак.-К.:Вид-воЄвроп. Ун-ту, 2010.-с.76-80
3. О.Грабельська. PoliticalissuesatEnglishlanguageclassesinthecontextofinterculturalcommunication//Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін:Матеріали міжрегіонального методичного семінару .16 червня 2010р./за заг. ред. А.Г Гудманяна, О.Г.Шостак.-К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010.-с.62-6
4.Оксана Грабельська. Особливості навчання логічно правильного мовлення у викладанні іноземної мови//Міжнародні відносини:політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти:Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин.8-9 лютого 2011р. Львів, Видавничий центр Львівського національноо університету імені Івана Франка, 2011.-160-161
5.Hrabelska. NewsStoriesasNarratives//Актуальні проблеми філології,американські та британські студії:Матеріали науково-практичної конференції. 6-8 квітня 2011 р.:в 2т.Т. 2 / за заг. ред. А.Г.Гудманяна,О.Г.Шостак.-К.:Університет, «Україна», 2011.-с.49-52
6. Грабельська О.В. TeachingEnglishwithVideo//Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу: матеріали IIIМіжнародної науково-практичної конференції.20-21 травня 2011-Ніжин:Видавець ПП Лисенко М.М., 2011.-с.109-111
7. Грабельська О.В., Копчак М.М. LanguageteachingandtheprocessofEuropeanIntegration//Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали міжрегіонального методичного семінару. 15 червня 2011/за заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак.-К.: Університет , «Україна» , 2011.-с.13-15
8. Грабельська О.В., Копчак М.М. Teachingforexamsanddevelopinggoodstudyhabits//Aктуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування:МатеріалиВсеукр. наук.-практ. конф., 8-9 квіт. 2011 р. : у 3-х т.-Д:Біла К.О., 2011-Т.1., с.72-74
9. О.Грабельська. PoliticalissuesatEnglishlanguageclassesinthecontextofinterculturalcommunication//Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін:Матеріали міжрегіонального методичного семінару .16 червня 2010р./за заг. ред. А.Г Гудманяна, О.Г.Шостак.-К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010.-с.62-67
10. Грабельська О. LanguageLearnerMotivationandInterest//Мова та міжкультурна комунікація.: матеріали наук.- практ. конф., 28-29 листопада 2012.: у 2 т./[під заг. ред. Ю.О.Шепеля].-Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012.-с.54-56
11. Грабельська О.В. EffectiveCross-CulturalCommunication//Освітній процес:погляд зсередини: зб. наук. Праць VIМіжнар. наук. – практ. конф., 17-18 груд., 2013р. /[під. заг. ред. Ю.О.Шепеля].-Дніпропетровськ:Біла К.О., 2013.-с.15-18
12. ДемченкоО.В. Англійська мова. Початковий бізнес-курс//Навчально-методичніматеріали.-Львів: Школа бізнесу777.-12с.
13. Тести для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на факультеті міжнародних відносин.//Львівський національний університет імені Івана Франка//. Серія: міжнародні відносини//. 2014.
14. Тести для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на факультеті міжнародних відносин.//Львівський національний університет імені Івана Франка//.Серія: міжнародні відносини//. 2015.

Біографія

1996 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
1999 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!