Головко-Гавришева Оксана Ігорівна

Посада: доцент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Електронна пошта: oksana.holovko-havrysheva@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів доц. Головко-Гавришевої О. І. охоплює: проблеми співвідношення міжнародного права та права ЄС, європейське приватне право, європейське конкурентне право.

Курси

Вибрані публікації

Деякі аспекти визначення ринку в конкурентному праві (на прикладі антитрестівського законодавства США) // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. – № 33. – 2013. С. 121-126.

Петров, Р., Головко-Гавришева, О., Кузьо, М., & Черніков, Д. (2015). Інституційне та правове забезпечення європейської інтеграції України: виклики та завдання. Фонд ім. Фрідріха Еберта, Представництво в Україні.

Компетенція міжнародних міжурядових організацій і суверенітет держави у сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – № 115 (2). – 2013. С. 57-65.

Правові аспекти співробітництва між Європейським Союзом та причорноморськими країнами // Наукові праці. Державне управління 214.202 (2013).

Правове регулювання соціальної політики у Європейському Союзі: теоретичні аспекти : монографія / О. Головко-Гавришева ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 220 с.

Механізми адаптації законодавства європейських держав до правових стандартів Європейського Союзу // Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України. – К.: Юстиніан, 2006. – С. 551.-568.

Європейська соціальна політика: економічні та правові аспекти / Петро Шевчук, Оксана Головко-Гавришева ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л. : Ліга-Прес, 2010. – 221 с.

Oksana Holovko. International Legal Aspects of Ukrainian Foreign Policy//German Yearbook of International Law. – Nr.45. – 2002. – P.431-441.

Oksana Holovko. Some Reflections on the Legal Dimensions of the Co-operation between the European Union and Ukraine// Soziokultureller Wandel im Verfassungsstaat. Phänomene politischer Transformation/ Hedwig Kopetz, Joseph Marko, Klaus Poier (Hg), 2004, Bd.2. – P. 1021-1034.

Oksana Holovko-Havrysheva. Legal Regulation of the Social Policy in the European Union// Publishing Center of the Ivan Franko National University of Lviv, – a monograph, Lviv: 2008, 220 p.

Oksana Holovko-Havrysheva. Legal Fundamentals of Ukrainian Foreign Policy, – text of the lecture available from http://ec.ut.ee/tsn/images/stories/legal_aspects_of_ukrainian_foreign_policy.pdf

Біографія

1992 – 1997 навчалась на  факультеті міжнародних відносин (спеціальність – “Міжнародне право”) Львівського державного університету імені Івана Франка, де здобула кваліфікацію “Спеціаліст міжнародних відносин. Перекладач англійської мови”;

1997 – 2000  навчалась в аспірантурі на кафедрі міжнародного права, факультету міжнародних відносин Львівського державного університету імені Івана Франка;

2000 – 2004 асистент кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2004 – 2016 доцент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2016 – 2017 доцент, завідувач кафедри теорії права і прав людини Українського католицького університету;

2016 – 2017   керівник магістерської програми з прав людини Українського католицького університету;

2017 – досі доцент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2003 – захистила кандидатську дисертацію в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ) на тему “Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики”.

2008 –  присвоєно Атестаційною колегією МОН України вчене звання “Доцента кафедри європейського права”.

Автор понад 100 публікацій, у т.ч. у складі авторських колективів 4 підручників з міжнародного права і права ЄС. Захищено 1 кандидатську дисертацію.

Проекти

Брала участь у ряді академічних проектів, зокрема з  Берлінською школою адміністрації і права (Німеччина), університетом Тарту (Естонія), Люблінським Католицьким університетом (Польща).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!