Гладиш Маріанна Леонідівна

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, завідувач Лабораторії центр країн Північної Європи

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Наукові інтереси

Країни Північної Європи, сучасні міжнародні відносини.

Курси

Вибрані публікації

Гладиш М. Політичні передумови становлення та розвитку північноєвропейської інтеграції / М. Гладиш // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 18-27.

Гладиш М. “Північний вимір” європейських інтеграційних процесів / М. Гладиш // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 68-77.

Гладиш М.Л. Галузеве співробітництво країн Північної Європи / М.Л. Гладиш // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 8-9 лютого 2011 р. – Львів : ЛНУ, 2011. – С.12-15.

Гладиш М.Л. Північна Рада: генезис, структура і розвиток / М.Л. Гладиш // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2009. – N. 26. – С. 89-94.

Krasavina M. The Baltic Sea Region: regional development and further perspectives” / M.Krasavina // System transformation in Poland and in other post-communism countries. Studies and papers(II). Work edited by M. Chałubiński. Pułtusk 2008. – P. 621-631.

Гладиш М.Л. Особливості інтеграції країн Північної Європи у європейські структури / М.Л. Гладиш // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2007. – N. 21. – P. 51-58.

Біографія

Доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, директор Центру країн Північної Європи Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2011 році захистила дисертацію кандидата політичних наук на тему”Регіональна інтеграція країн Північної Європи”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!