Гаврилів Оксана Євгенівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Семантика, прагмалінгвістика, соціолінгвістика, варіативна лінгвістика. Австрійський варіант німецької мови, мова і стать, вербальна агресія, мова і емоції, мова і насильство, молодіжна мова, міжкультурна комунікація і мовні контакти.

Курси

Вибрані публікації

13 найважливіших мовознавчих праць

Монографії

 1. Havryliv, O. PejorativeLexik. Untersuchungen zu ihrem semantischen und kommunikativ-pragmatischen Aspekt am Beispiel moderner deutschsprachiger, besonders ?sterreichischer Literatur. Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang, 2003. 155 S. ISBN 3-631-50804-2.
 2. Havryliv, O. Verbale Aggression. Formen und Funktionen am Beispiel des Wienerischen. Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang, 2009. 220 S. ISBN 978-3-631-59165-9.

Словник

 1. Гаврилів, О. Німецько-український словник лайливих слів. Львів: Апріорі, 2005. 142 С. ISBN 966-8256-29-8.
 2. Упорядкування матеріалів громадських лекцій «Австрійські наукові вечори»
 • Подорож до Европи. Галичина, Буковина і Відень на шахівниці центральної Европи (Гаврилів О., Гаврилів Т.). Львів: Класика, 2005. ISBN 966-8849-21-3.
 • Нова подорож до Європи (Гаврилів О., Гаврилів Т.) Львів: Класика, 2012. ISBN 978-966-8849-55-8.

Статті

 1. Havryliv, O. GermanismenimUkrainischeninGalizien. In: Beitr?gedesInternationalenSymposiums „Kulturr?ume und Erinnerungsorte“. Lviv: Klassyka, 2008.S. 129 – 139. ISBN 966-8849-47-7.
 2. Havryliv, O. Sprechakt „Verw?nschung“. In: G?ttingen Beitr?ge zur Sprachwissenschaft17/18 2008/2009.G?ttingen: Peust&Gutschmidt. S. 87 – 100.ISSN 1435-8573.
 3. Havryliv, O. Euphemismen zur ?u?erung negativer Emotionen (am Beispiel des Ukrainischen, Polnischen, Russischen und Deutschen). In: Heidelberger Publikationen zur Slavistik. Bd. 17: Variet?ten im Slavischen (Hrsg. von Bierich, A.). Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang, 2009. S. 203 – 216. ISBN 9783631570104.
 4. Havryliv, O. Einige Besonderheiten des verbalen aggressiven Verhaltens von Jugendlichen. In: Kodikas/Code ArsSemeiotica. An International Yournal of Semiotics 34, 1-2/ 2011.T?bingen: Gunter Narr.S. 119 – 143. Open Yournal Systems. ISSN 0171-0834.
 5. Havryliv, O.Zur Interaktion der Variablen „Geschlecht“ und „sozialer Status“ (am Beispiel aggressiver Sprechakte). In: Grazer Linguistische Studien 79/2013. ISSN 1015-0498. S. 43 – 62. http://unipub.uni-graz.at/gls/periodical/pageview/1276345.
 6. Havryliv, O. Aggressive Sprechakte: im Dienste der Emp?rung. In: Alexandra Millner, Bernard Oberreither, Wolfgang Straub (Hg.). Emp?rung! Besichtigung einer Kulturtechnik. Beitr?ge aus Literatur- und Sprachwissenschaft. Wien: Facultas, 2015. S. 33 – 53.ISBN 978-3-7089-1243-1.
 7. Гаврилів О. Освічений, але пиячить. До питання національних стереотипів / О. Гаврилів // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 315-323.
 8. Гаврилів О. Відень. Лінгвістичні прóходи містом / О. Гаврилів // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 408-417.
 9. Гаврилів О. Мат у контексті суспільства і політики / О. Гаврилів // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 38. – С. 342-353.

Вибірка повідомлень та інтервю у ЗМІ

Німецька Хвиля. Українська редакція. Чому німецькою важче образити корупціонера? (розмова з Тетяною Бондаренко) 11.10. 2013.

Переклад лайливих слів: Місія (не)здійсненна? Havryliv, O. Die Zukunft des Dialekts. In: Morgenschtean. Die ?sterreichische Dialektzeitschrift 36-37/2013. S. 8 -10.

„Bist du deppert!“ – Vom Schimpfen, Drohen und Fluchen (von Markus Steiner) – Forschungsnewsletter der Universit?t Wien, Juli-August 2013, 7.08.2013.

„Verdammt! Wie wir fluchen und Schimpfen“ (von Anton Prlic) – Salzburger Nachrichten, Wochenendausgabe 7.09.2013. S. 1-2.

„Bist Du deppert? Die Wissenschaft vom Schimpfen“ //Univie. Alumni-Magazin der Universit?t Wien N. 3/13. S. 26.

„Die Ente soll dir einen Tritt geben! Auch Schimpfen will gelernt sein“ //KIX! Kinderuni 3/2013. S. 10.

„Schon komisch“ (von Uwe Mauch) // Augustin. Rubrik „Lokalmatadorin“ 30. 01.2014.

„Bist du deppert, wie die schimpfen!“ // K?rntner Tageszeitung 13.02.2014.

„Fluchen auf h?chstem Niveau“ (von Barbara St?ckl) // Forschen & Entdecken – das Magazin f?r kluge K?pfe. Stadt Wien, 1/ 2014. S. 18 – 19.

„Spacko, Opfer, Vollpfosten …“ (von Markus Brauer) // S?ddeutsche Zeitung (Sonntag aktuell 16.11.2014) S. 7.

Телепередачі:

 • ORF 2 – Nighttalk „St?ckl“ 13.02.2014. 23.00 – 24.00. – ORF 2 – „Heuteleben“ 24.03.2014.17.30 – 18.30.

Відео: UNIuniforschtschimpfwFIN 3 https://youtu.be/vDpPiUqOtX8

Наукова біографія

1978-1988 – Львівська середня школа номер 8 з поглибленим вивченням німецької мови.

1988-1993 – Львівський університет імені Івана Франка. Диплом з відзнакою, кваліфікація «філолог, викладач німецької мови і літератури».

Академічний шлях

1994-1997 – Аспірантура на кафедрі німецької мови та літератури ЛНУ ім. Івана Франка (науковий керівник – Максимчук Б.В.). Дисертація на тему «Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості німецької пейоративної лексики» (на прикладі сучасних німецькомовних літератур) (2012).

Професійний шлях

1993-1994 – асистент кафедри німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка

1993-1996 – науковий співробітник Західного відділення Національної академії наук України (Референт Філії австрійського Інституту Східної та Південно-Східної Європи).

1996-2001 – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

З 2001 – доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

Проекти

Найважливіші дослідницькі проекти

2006-2008 – Вербальна агресія на перетині наук про мову і людину» Інститут германістики, університет м. Відень (програма Лізи Майтнер, FWF).

2012-2017 – «Вербальна агресія і соціальні змінні вік – стать – соціальний стан» (програмаЕлізи Ріхтер, FWF).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!