Федунь Мар'яна Василівна

Посада: доцент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Електронна пошта: maryana.fedun@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів доц. Федунь М.В.  охоплює: екологічне право ЄС, право міжнародних організацій, проблеми права Європейського Союзу

Курси

Вибрані публікації

Федунь М. В. Поняття та особливості регулювання утилізації відходів в екологічному праві Європейського Союзу / М. В. Федунь // Право і суспільство. – 2015. – № 4(3). – С. 60-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4%283%29__12

Федунь М. В. Правове регулювання поводження з відходами згідно з угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / М. В. Федунь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. – Вип. 13(2). – С. 124-126. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_13%282%29__36

Федунь М. Адаптація законодавства України до стандартів Європейського Союзу у сфері поводження з відходами // М. Федунь // Вісник Львівського університету. – 2014. – Вип. 36. – С. 191–199. – (Серія: «Міжнародні відносини»).

Федунь М. Поняття та особливості регулювання утилізації відходів в екологічному праві Європейського Союзу // М. Федунь // Право і суспільство. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4, ч. 3. – С. 60–66.

Федунь М. Правове регулювання поводження з відходами згідно з Угодою про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом / М. Федунь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – № 13, т. 2. – С. 124–127. – (Серія: «Юриспруденція»).

Федунь М. Институционально-правовой механизм ЕС в регулировании вопросов обращения с отходами / М. Федунь // «Jurnalul juridic național: teorie și practică» s.r.l. – 2015. – № 2 (12). – С. 151–156.

 

Біографія

1999 – 2004 навчалась на  факультеті міжнародних відносин (спеціальність – “Міжнародне право”) Львівського національного університету імені Івана Франка, де здобула кваліфікацію “Юрист-міжнародник. Перекладач”;

2005 – 2009  навчалась в аспірантурі на кафедрі європейського права, факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2005 -2016 асистент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2016досі доцент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2016 –  захистила кандидатську дисертацію в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ) на тему “Правове регулювання поводження з відходами в рамках Європейського Союзу”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!