Дунас Оксана Ігорівна

Посада: доцент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Наукові інтереси

Європейське право, правовий статус міжнародних фінансових організацій.

Вибрані публікації

Роль і місце феномена свободи у процесі розвитку індивіда / О. І. Дунас // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2014. – Вип. 2. – С. 403-412. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2014_2_44

Система джерел права як складноорганізований механізм / О. Дунас // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 19-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_2_5

Правовий статус міжнародних фінансових організацій [Текст] : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.11 / Дунас Оксана Ігорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 20 с.

Біографія

Дунас Оксана Ігорівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри європейського права.

У 2009 році у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему “Правовий статус міжнародних фінансових організацій”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!