Дунас Оксана Ігорівна

Посада: доцент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Електронна пошта: oksana.dunas@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів доц. Дунас О.І. охоплює: питання міжнародного валютного права, валютно-фінансового права ЄС, право міжнародних валютно-фінансових організацій.

Курси

Вибрані публікації

Дунас О.І. Особливості правосуб’єктності Європейського центрального банку. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 115 – Київ, 2013.с.71-76. 

Oksana Dunas Rolny kodeks Ukrainy – jak podstawa normatywno – prawnej regulacji finansowych zasobów odtworzenia ziemi// wydzial Prava, Administracji I Ekonomii, Universytet Wroclawski-2013.s.25-29.

Dunas Oksana Freedom as a means of implementation laws of social development. European Applied Science/Germany-2013/№9Volume-2/ ISSN-2195-2183.p.136-139. 

Роль і місце феномена свободи у процесі розвитку індивіда / О. І. Дунас // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2014. – Вип. 2. – С. 403-412. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2014_2_44

Система джерел права як складноорганізований механізм / О. Дунас // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 19-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_2_5

 

Біографія

1999 – 2004 навчалась на  факультеті міжнародних відносин (спеціальність – “Міжнародне право”) Львівського національного університету імені Івана Франка де здобула здобула кваліфікацію міжнародник-юрист. Перекладач;

2005 – 2007  навчалась в аспірантурі на кафедрі міжнародного права, факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2010 -2013 асистент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2013 – досі доцент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2009 – успішно захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ) на тему: “Правовий статус міжнародних фінансових організацій”;

2014 – присвоєно Атестаційною колегією МОН України вчене звання “Доцента кафедри європейського права”.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!