Дроф'як Надія Іванівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов

Наукові інтереси

Граматика конструкцій, асиндетичні субстантивні словосполучення, міжкультурна комунікація.

Публікації

Статті:

 1. Дроф’як Н. І. Субстантивна конструкція як одиниця малого синтаксису/ Н. І Дроф’як // Вісник Житомирського національного університету ім. І. Франка.- Житомир, 2010. – Вип.53. – ст.227-231.
 2. Дроф’як Н.І. Детермінатив як складова субстантивного сполучення / Н.І.Дроф’як // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. – Кіровоград , 2011, вип. 95(2). – ст.198-202.
 3. Дроф’як Н.І. Роль субстантивних терміносполучень у номіналізації англійського газетного тексту / Н.І.Дроф’як // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – Камянець-Подільський, 2011, вип. 26. – ст.88-91.
 4. Дроф’як Н.І. Субстантивне словосполучення як номінативний мовний засіб Н.І.Дроф’як // Молодіжний вісник Волинського національного університету ім.Лесі Українки. Луцьк, 2011. – Вип. 47.- ст. 135-139.
 5. Дроф’як Н.І. Проблема культурного шоку в міжкультурній комунікації / Н.І.Дроф’як //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти.” – 2015, ст.20-23.
 6. NadiyaDrofyak. Asyndetic noun phrases in the Canadian newspaper headline corpus. British Journal of Educational and Scientific Studies, – № 1(23), January-June 2016, Imperial College Press, London, pp. 473-482.

Навчальні посібники:

 1. DrofyakN.”English communicative culture and forms of etiquette”.Філософія освіти і педагогіка:цінності культури. Комунікативний етикет. Навчальний посібник / За редакцією Черепанової С.О. – 2007., ст.111-129.
 2. Турчин Д.Б., Копчак М.М., Гораль Н.В., Дроф’як Н.І. English for International Relations. Workbook / Англійська мова для міжнародних відносин. Робоча книга: Для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: СелебрісАрт, 2014. – 83 с. 54.
 3. Турчин Д. Б., Копчак  М. М., Дроф’як Н. І., Гораль Н. В. Англійська мова для міжнародних відносин: робочий зошит = English for International Relations: workbook. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 128 c.
 4. Бик І. С., Дроф’як Н. І., Зарума О. Р., Толочко О. Я. Міжнародні відносини: теорія і практика: навчальний посібник з курсу “Іноземна мова спеціальності (англійська)”. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2016.

Біографія

Народилась в 1971 р.

1988 – закінчила середню загальноосвітню школу з медаллю.

1988-1993 – навчання в Дрогобицькому  національному  університеті  ім. І. Франка, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Англійська та німецька мови”.

1993-2011 – працювала викладачем англійської мови в педагогічному коледжі  Львівського національного університету ім. І. Франка.

2007-2011 – навчання в аспірантурі Львівського національного ун.ту ім. І. Франка (заочна форма).

2007-2011 – участь в українсько-шведському проекті “Humanvaluesineducation “.

2007, 2009 – стажування в JonjopingUniversity (Швеція) в рамках проекту.

2012 – стажування в університеті ГрантаМакЮена в м. Едмонтон (Канада).

З 2011 – асистент кафедри англійської мови факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка.

Курси:

 • Перша іноземна мова
 • Іноземна мова спеціальності

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!