Долінська Наталія Василівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: nataliya.dolinska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Педагогіка вищої школи, порівняльна педагогіка, перекладознавство, методика викладання перекладознавчих дисциплін,  методика викладання іноземних мов.

Курси

Вибрані публікації

Наукові публікації

 

  1. Долінська Н.В. Особливості реалізації докторських програм для підготовки викладачів вищої школи в університетах США. [Текст] / Н. В. Долінська // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 35, Том VII (58) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – С. 106-112.
  2. Долінська Н.В. Організаційно-змістові аспекти функціонування національної програми “Підготовка майбутніх викладачів” у вищій школі США. [Текст] / Н. В. Долінська // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 713. Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2014. – С. 48-55.
  3. Долінська Н.В. Діяльність центрів для викладачів при університетах США (на прикладі Центру викладання та навчання при університеті Міннесоти)  [Текст] / Н. В. Долінська // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 13. – С. 83-864.
  4. Долінська Н.В. Інститут “tenure” у системі вищої освіти США: етапи становлення та особливості функціонування. [Текст] / Н. В. Долінська // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том I (61) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – С. 124-133.
  5. Долінська Н.В. Структурно-організаційні особливості адміністрування вищої школи США. [Текст] / Н. В. Долінська // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 14. – С. 94-97.
  6. Долінська Н.В. Особливості та шляхи реалізації менторських програм в університетах США. [Текст] / Н. В. Долінська // Збірник наукових праць “Педагогічний дискурс”. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип. 18. – С. 82-86
  7. Dolinska, N. Typology of assistantship programs in US universities and their role in future faculty training / Н. В. Долінська // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. – Випуск 32. – 2017. – С.339-346.

 

Підручники, навчальні посібники

1. Долінська Н. В., Ярмола О. В. Short Stories for Home Reading for Students of International Relations and Law Departments: навчальний посібник / Н. В. Долінська, О. В. Ярмола. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 132 с. (Міністерство освіти і науки України №1/11-12922 від 13.08.2013).

Біографія

Освіта:
2012 – 2016 – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.
2001 – диплом про вищу освіту за спеціальністю “Переклад”. Кваліфікація: філолог. Перекладач. Викладач англійської мови.
1996 – атестат з відзнакою про закінчення СЗСШ №93.

Професійна діяльність:

2016 – дотепер – директор Акредитованого центру тестування міжнародних іспитів Pearson Test of English (PTE)
2015 – дотепер – директор Школи Іноземних Мов “Галерея Мов”.
2009 – дотепер – директор Перекладацького Центру “Галерея Мов”.
2003 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

Проекти

Стажування

1. Програма обміну для викладачів ВНЗ: Erasmus Mundus BMU-MID Staff Mobility, October-November 2014, University of Bologna, Italy

2. Стажування на кафедрі англійської мови Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Лютий – червень 2015 року. Керівник стажування – доц. Мазін Д. М.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!