Долінська Наталія Василівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Педагогіка вищої школи, порівняльна педагогіка, перекладознавство, методика викладання перекладознавчих дисциплін,  методика викладання іноземних мов.

Курси

Вибрані публікації

Статті, опубліковані у виданнях, що входять у перелік фахових видань

1. Долінська Н.В. Особливості реалізації докторських програм для підготовки викладачів вищої школи в університетах США. [Текст] / Н. В. Долінська // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 35, Том VII (58) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – С. 106-112.

2. Долінська Н.В. Організаційно-змістові аспекти функціонування національної програми “Підготовка майбутніх викладачів” у вищій школі США. [Текст] / Н. В. Долінська // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 713. Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2014. – С. 48-55.

3. Долінська Н.В. Діяльність центрів для викладачів при університетах США (на прикладі Центру викладання та навчання при університеті Міннесоти) [Текст] / Н. В. Долінська // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної тасоціальної педагогіки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 13. – С. 83-86

4. Долінська Н.В. Інститут “tenure” у системі вищої освіти США: етапи становлення та особливості функціонування. [Текст] / Н. В. Долінська // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том I (61) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – С. 124-133.

Тези доповідей на конференціях

1. Долінська Н.В. Роль університетів США у підготовці викладачів вищої школи // Матеріали IV Всеукраїнського педагогічного конгресу “Реформування освітньої системи в Україні в контексті Європейської інтеграції” 15-16 жовтня 2014 р.

2. Долінська Н.В. Майстер-класи як форма підвищення ефективності підготовки майбутніх викладачів в університетах США // Десяті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи 14 квітня 2015 р.

3. Долінська Н.В. “Особливості реалізації сертифікаційних програм для молодих викладачів у рамках Національної програми “Підготовка майбутніх викладачів” у вищій школі США.” Звітна наукова конференція кафедри загальної та соціальної педагогіки 3-4 лютого 2015 року

4. Долінська Н.В. Поняття та роль професійного капіталу у вищій школі. Звітна наукова конференція кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ іменіі Івана Франка. – 6 лютого 2015 року.

5. Долінська Н.В. Сучасні форми та завдання менторства в університетах США. ІІ міжнародна науково-практична конференція “Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство”. – 15 травня 2015 року, м. Львів.

6. Долінська Н.В. Моделі професійної діяльності викладача та інститут “tenure” у системі вищої освіти сша: особливості функціонування // Звітна наукова конференція кафедри загальної та соціальної педагогіки 5-6 лютого 2016 року.

Підручники, навчальні посібники

1. Долінська Н. В., Ярмола О. В. Short Stories for Home Reading for Students of International Relations and Law Departments: навчальний посібник / Н. В. Долінська, О. В. Ярмола. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 132 с. (Міністерство освіти і науки України №1/11-12922 від 13.08.2013).

Біографія

Освіта:
2012 – дотепер – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.
2001 – диплом про вищу освіту за спеціальністю “Переклад”. Кваліфікація: філолог. Перекладач. Викладач англійської мови.
1996 – атестат з відзнакою про закінчення СЗСШ №93.

Професійна діяльність:
2015 – дотепер – директор Школи Іноземних Мов “Галерея Мов”.
2009 – дотепер – директор Перекладацького Центру “Галерея Мов”.
2003 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.
2001-2003 – викладач англійської мови в Агенції Іноземних Мов “Руна”.

Проекти

Стажування

1. Програма обміну для викладачів ВНЗ: Erasmus Mundus BMU-MID Staff Mobility, October-November 2014, University of Bologna, Italy

2. Стажування на кафедрі англійської мови Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Лютий – червень 2015 року. Керівник стажування – доц. Мазін Д. М.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!