Дмитрасевич Ростислав Ярославович

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Англомовна юридична термінологія.

Курси

Вибрані публікації

Дмитрасевич Р. Problems of legal english comprehension / Р. Дмитрасевич // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. – 2010. – Вип. 89(5). – С. 121-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_89(5)__31.

Дмитрасевич Р. Я. Терміни-епоніми у складі терміносистеми юридичної психології англійської мови / Р. Я. Дмитрасевич // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. – 2013. – Вип. 653. – С. 81-88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2013_653_13.

Дмитрасевич Р. Я. Історичний аспект розвитку англійської термінології юридичної психології / Р. Я. Дмитрасевич // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 46. – С. 63-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_46_20.

Дмитрасевич Р. Я. Принципи побудови термінологічного поля юридичної психології (на матеріалі англійської мови) / Р. Я. Дмитрасевич // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – 2014. – Вип. 692-693. – С. 33-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_692-693_11.

Дмитрасевич Р. До питання про класифікацію англомовних термінів юридичної психології / Р. Дмитрасевич // Актуальні питання іноземної філології. – 2016. – № 4. – С. 51-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2016_4_11.

Біографія

У 1989 році закінчив Львівську середню школу № 4 з поглибленим вивченням англійської мови.

У 1995 році з відзнакою закінчив факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Романо-германські мови та література».

З вересня 1995 року працює на кафедрі іноземних мов факультету міжнародних відносин.

У 2000 році закінчив спеціальний правничий факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство».

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію «Структурні та лексико-семантичні особливості англомовної термінології юридичної психології».

Автор понад 30 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!