Черняга Людмила Петрівна

Посада: асистент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Дослідження проблем розвитку національних ринків нерухомості, нерівномірності розвитку країн світу.

Вибрані публікації

У провідних наукових фахових виданнях:

1. Черняга Л.П. Зарубіжний досвід у формуванні агентів та менеджерів з операцій по нерухомості / Л.П.Черняга . – Хмельницький, 2008. – №5. – С. 212–215.

2. Черняга Л.П. Інформаційні чинники розвитку ринків нерухомості країн-членів ЄС / Л.П. Черняга // Економічний простір : Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2008. – №20/1. – С. 21–27.

3. Черняга Л.П. Особливості економічного розвитку країн Південно-Східної Азії / Черняга Л.П. // Наукові записки, Серія «Економіка». – Острог, 2011. – випуск 16. – С.471-478.

Підручники та монографії:

1. Черняга Л.П. Інтеграція національних ринків нерухомості країн-членів ЄС / Л.П.Черняга. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – с.144.

2.  Management of the EU Economic Integration (textbook) / edited by Pysarenko S.M. – Kyiv, Znannya, 2012, 373 p. (L. Chernyaha – chapter 4).

Наукова біографія

У 2009 році в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Київ) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук  на тему “Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС”.

2002 – 2008 – навчання в аспірантурі Львівського національного університеті імені Івана Франка, спеціальність міжнародні економічні відносини.

2004 – вересень 2006 – закінчила магістратуру в Королівському технічному університеті, Стокгольм, Швеція, спеціальність землевпорядкування та оцінка нерухомості.

2001 – 2002 – закінчила магістратуру в Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин, спеціальність міжнародні економічні відносини.

1996 – 2002 навчання в Рівненському державному технічному університеті, спеціалізація облік і аудит.

1996 – 2001 – навчання в Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин, спеціальність міжнародні економічні відносини.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!