Бик Ігор Степанович

Посада: завідувач кафедри іноземних мов, заступник декана факультету міжнародних відносин з навчально-методичної роботи (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: i_byk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Прагмалінгвістика

Соціолінгвістика

Перекладознавство

Курси

Публікації

 1. Бик І. С. Центр і периферія категорії майбутнього часу в сучасній англійській мові / І. С. Бик // Іноземна філологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1990. – № 97. – С.с.46-50
 2. Бик І. С. Реалізація футуральної семантики в англійській публіцистиці (на матеріалі листування Дж.Ф.Кеннеді і М.С.Хрущова, 22.10.1962-14.12.1962) / І. С. Бик // Лінгвістика тексту за фахом та проблеми прикладного термінознавства. Тези доповідей регіональної науково-методичної конференції викладачів іноземних мов вузів. 20-21 жовтня 1993 р. – Львів-Рівне, 1993. – С.с.47-48
 3. Бик І. С. Функціональні особливості модальних дієслів shall i will (на матеріалі політологічних текстів) / І. С. Бик // Іноземна філологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 1994. – Вип.107. – С.с.15-20
 4. Бик І. С. Категорія футуральності в сучасній англійській мові та засоби її реалізації ( на матеріалі американських політологічних текстів) – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / І. С. Бик. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1995.
 5. I. Byk On the Modal Character of Futurity / I. Byk // Тези Міжнародної конференції “English Language Teaching (ELT) in Ukraine: Past – Imperfect, Present – Indefinite, Future – ?” – 28-30 квітня 1995 р. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1995. – С.с.38-39
 6. Бик І. С., Біленко Ю. І. Сучасні економічні та фінансові проблеми країн, що розвиваються. Навчальний посібник. (Збірник текстів та глосарій термінів з міжнародної економіки та фінансів англійською мовою) / І. С. Бик, Ю. І. Біленко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1997. – 49 с.
 7. Byk Education of Democracy as a Contribution to Peace. Problems of Education for Democracy and Peace in Post-Communist Countries / I. Byk // Третій Європейський конгрес організації “Освіта для миру” “Проти насильства – будуємо культуру миру в Європі”. (16-20 липня 1998 року), Грац, Австрія. Збірник доповідей. – Грац, Австрія, 1999. – С.с.34-36.
 8. Бик І. С. Політологічна лексика англійською мовою: проблеми дефініції, диференціації, семантичної реалізації / І. С. Бик // Іноземномовний текст за фахом : лінгводидактичні аспекти. – Львів : видавництво “Світ”, 1999 р. – С.с.183-189
 9. Бик І. С. Переклад розділів “Економіка охорони здоров’я” та “Проблеми ринку робочої сили: трудовий рух, дискримінація та імміграція” // Кемпебелл Р.Макконелл, Стенлі Л.Брю “Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика” Частина друга. Мікроекономіка. Тринадцяте видання. – Львів : вид-во “Просвіта”, 1999. – С.с.528-556
 10. Бик І. С. Про концепцію викладання іноземних мов для студентів факультету міжнародних відносин / І. С. Бик // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Випуск 1. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1999. – С.с.422-427
 11. Byk Environmental English – a New Notion / І. С. Бик // Конференція викладачів Програми “Балтійський університет” “Англійська мова для екології” – Вітебськ (Білорусь), 23-28 січня 2001 р. – Режим доступу : http://www.balticuniv.uadm.uu.se/news/Newsletter/Newsl.no5.00-01
 12. Бик І. С. Теорія і практика перекладу. Тексти лекцій для студентів факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка / І. С. Бик. – Режим доступу http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/index.html
 13. Бик І. С. Міжнародна конференція. Англо-український глосарій / І. С. Бик. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 30 с.
 14. Бик І. С. Офіційні та робочі мови Європейського Союзу і мовна політика ЄС / І. С. Бик // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Випуск 11. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – С.с.245-250
 15. Англо-український дипломатичний словник (упорядник та редакція) / О. М. Антохів-Сколоздра, Н. М. Барабан, М. Л. Березовська, Р. Я. Дмитрасевич, О. Р. Зарума-Панських, Т. М. Козак, І. Й. Кріба, Н. О. Михайленко, Л. В. Онишкевич, О. Я. Толочко, С. В. Тхоровська. – Київ : Знання, 2006. – 579 с.
 16. I. Byk Construction ‘to be going + Infinitive’ as a Means of Expressing Futurity / I. Byk // Badania naukowe. – Kielce : Wyższa szkoła umiejętności im.Stanisława Staszica. – Vol.24 – nr 2010. – S.5-12
 17. Бик І. С. Про деякі особливості функціонування глобальної та місцевих мов в умовах співіснування / І. С. Бик // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 5-8 лютого 2010 р. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – с.311-313
 18. Бик І. С. Англійська мова як засіб міжкультурної комунікації / І. С. Бик // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 8-9 лютого 2011 р. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – с.151-152
 19. Бик І. С. Економічні та соціальні чинники співіснування глобальної та місцевих мов / І. С. Бик // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів : Львівський національний університет імені Івана
  Франка, 2012. – вип.30. – с.376-381
 20. Бик І. С. Міжнародні відносини у Львівському університеті: Історія і сучасність / І. С. Бик // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів : Львівський національний університет імені Івана
  Франка, 2013. – Вип.32. – Львів. – с.3-9
 21. Бик І. С., Кучик Г. Б. Наукові підходи до визначення поняття політичний дискурс / І. С. Бик, Г. Б. Кучик // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – № 24 (283), грудень 2013. ­– Луганськ, 2013. – с.120-127
 22. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посібник / І. С. Бик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 288 с.
 23. Бик І. С., Кучик Г. Б. Комунікативні моделі текстів документів міжнародно-правового характеру / І. С. Бик, Г.Б. Кучик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – с.27-29

Біографія

Бик Ігор Степанович (03.IV.1958, м. Броди Львівської обл.), філолог, кандидат філологічних наук (1995), доцент (2000).

Дисертаційне дослідження “Категорія футуральності в сучасній англійській мові та засоби її реалізації (на матеріалі американських політологічних текстів)”, 1995.

Закінчив факультет іноземних мов Львівського університету (1980), курси перекладачів ООН при Московському лінгвістичниму університеті (1991). Працює в університеті з 1983 р. З 1995 – доцент, завідувач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин; 1992-2010 – заступник декана факультету міжнародних відносин, 2010-2015 – в.о. декана факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!