Буковецька Наталія Вікторівна

Посада: асистент кафедри європейського права

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Електронна пошта: nataliya.bukovetska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів ас. Буковецької Н. В. охоплює: міжнародне трудове право, міграційне права Європейського Союзу.

Курси

Вибрані публікації

Буковецька Н. Поняття транснаціональної сім’ї. Колізійні прив’язки, застосовувані до транснаціональних сімейних відносин / Н. Буковецька // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання : Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2012 р. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 82-89. 

Буковецька Н.В. Створення та діяльність перших міжнародних органів у сфері охорони інтелектуальної власнсності (історико-правова ретроспектива). // Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, екологічні, правові аспекти: зб. матеріалів IVщорічної міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23-24.10.2014) – Львів, 2014. – С. 70-79.

Буковецька Н.В. Імплементація концепції розвитку Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. Матеріалів IV щорічної міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.02.2015) – Львів, 2015. – С. 21-25

Буковецька Н.В. Власність і спадкування. «Мала революція» в європейському спадковому праві: досвід для України. // Юридичний вісник України, 2016, № 20-21. – С.18-19.

Біографія

2004 – 2009 навчалась на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Міжнародне право») та здобула кваліфікацію «Юрист-міжнародник. Перекладач».

2005 – 2011 навчалась на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство», здобула кваліфікацію «Магістр права».

2012 – 2016 – навчалась в аспірантурі на кафедрі міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015 – 2016 проходила аспірантське стажування на факультеті права та адміністрації Ягелонського університету (Краків, Польща.)

2011 – досі помічника адвоката, адвокат в Українській іноземній юридичній колегії (Укрінюрколегії).

2017 – досі асистент кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!