Брацук Іван Зіновійович

Посада: доцент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Наукові інтереси

Імплементація права Європейського Союзу в національних правопорядках держав-членів, порівняльне цивільне процесуальне право, взаємодія права Європейського Союзу з міжнародним та національним правом держав-членів.

Вибрані публікації

Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу / І. Брацук // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – С. 129-132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2010_2_25

Брацук І.З. Роль Федерального Конституційного суду в імплементації права ЄС у національному правопорядку Німеччини.- Науково-аналітичний журнал \”Митна справа\”.- книга 2,част.2.- №3(81).- c.191-196.- 2012

Брацук І.З. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу верховенства права ЄС.- Науково-аналітичний журнал \”Митна справа\”.- книга 1,част.2.- №2(80).- 2012

Брацук І.З. Дія регламентів ЄС у національних правопорядках держав-членів.- Щомісячний правовий часопис \”Юридична Україна\”. – №4, с. 84-89.- 2012

Брацук І. Імплементація права Європейського Союзу у національний правопорядок Великобританії / І Брацук, М. Микієвич // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 113-120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2011_28_13.

Біографія

2011 – захистив у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого дисертацію на тему “Імплементація права Європейського Союзу в національних правопорядках держав-членів”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!