Біда Маріанна Богданівна

Посада: асистент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Наукові інтереси

Економічне зростання, зовнішня торгівля.

Курси

Вибрані публікації

Визначення мультиплікатора зовнішньої торгівлі для країн Центральної та Східної Європи / М. Б. Біда // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. – 2013. – № 33. – С. 239–247. – (Серія міжнародні відносини).

Сучасні теоретичні підходи до аналізу зв’язку між міжнародною торгівлею та економічним зростанням / М. Б. Біда // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – 2013. – Т. 14. – № 1. – С. 25–30.

Технологічний вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання: інвестиційний механізм / М. Б. Біда // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – 2014. – Т. 16. – № 2. – С. 6–11. 

Неоднорідний вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання регіонів світу / М. Б. Біда // Вісник Одеського національного університету / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2014. – Т. 19. – Вип. 2/1. – С. 61–64. 

Емпіричне тестування механізмів впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання / М. Б. Біда // Трансформаційні процеси національної економіки : зб. наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація “Перспектива”. – Дніпропетровськ, 2014. – Ч. 1.– С. 18–27.

Empirical Testing of the Influence of International Trade on Economic Growth / M. B. Bida // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2014. – № 5. – P. 122–124.

Біографія

Закінчила факультет міжнародних відносин та аспірантуру Львівського університету, у 2015 році захистила дисертацію на тему “Механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання держав”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!