Антохів-Сколоздра Олеся Михайлівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Викладання іноземної мови у вищій школі, переклад і міжкультурна комунікація, зовнішня політика Європейських держав, США та Канади.

Курси

Вибрані публікації

Статті

Ненормативні граматичні структури в сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2001. – Вип. 5, -С. 246-250.

Використання комп’ютера у процесі викладання англійської мови. »Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2002. – Вип. 9. – С. 247-251.

Політичні аспекти відносин Канади з Європейським Союзом / Антохів-Сколоздра О. М. // Гілея: науковий вісник. – № 85. – 2014. – С. 353-357.

Безпековий вимір відносин Канади з Європейським Союзом / О. М. Антохів-Сколоздра // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2014. – № 6. – С. 135-140.

Особливості становлення відносин Канади з Європейськими Співтовариствами / О. М. Антохів–Сколоздра // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 93. – С. 393-397. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_98.

Інституціоналізація відносин Канади з Європейськими Співтовариствами // Альманах Грані, м. Дніпропетровськ. – №2 (118), лютий 2015. – С. 134-141.

Економічні аспекти взаємодії Канади з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, м. Київ, Вип. 123 (ч.2), квітень 2015. – С. 72-81.

Теоретичні аспекти позиціювання Канади на міжнародній арені / Р. Г. Калитчак, О. М. Антохів–Сколоздра // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 101. – С. 519-523. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_101_139.

Зовнішня політика Канади у дискурсі політичної науки / Антохів-Сколоздра О. М. // Вісник Львівського університету : Серія «Міжнародні відносини». – 2015. – Вип. 37. – Част. 3. – С. 115-123.

Тези

Огляд головних концепцій європейської політичної співпраці // Збірник тез науково-практичної конференції «Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика» від 23 січня 2003 року при Державній Академії управління при Президентові України, ст.. 52-53.

Антохів-Сколоздра О.М., Шолота Х.В. Формування основних компетентностей студентів у процесі навчання в університеті та ціложиттєвої освіти // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини, жовтень 2011. – 3 с.

Безпекові аспекти відносин Канади з Європейським Союзом // Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика», м. Львів, 12 лютого 2013 року, ст.70-73.

Розбудова відносин Канади та Європейських співтовариств у біполярний період // Збірник матеріалів третьої інтернет – конференції на тему: «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу», м. Маріуполь, 29 березня 2013 року, ст. 116-119.

Ключові пріоритети співпраці Європейського Союзу і Канади у ХХІ ст. // Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених на тему: «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива.», м. Острог, 17 квітня 2013 року, ст.57-61.

Особливості позиціонування Канади на міжнародній арені // Збірник матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції на тему « Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст..: Сучасна теорія і практика», м. Львів, 11 лютого 2014року, ст. 180-183.

Навчально-методичні публікації

Антохів-СколоздраО.М., Шолота Х.В. Методичні рекомендації до вивчення теми «Political and Business English» для студентів 1-3 курсів факультету міжнародних відносин, Львів, 2002 рік.

Антохів-СколоздраО.М., Шолота Х.В. Навчальний посібник «Political and Business English», Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005 рік. – 244 с.

Англо-український дипломатичний словник. Словник за ред. І.Бика. – К.: Знання, 2006. – 702 с.

Біографія

Філолог-германіст, перекладач, канд. політ. наук, викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

1995 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

1995-96 – асистент кафедри іноземних мов Львівського державного Інституту фізичної культури.

З 1996 р.  викладає на факультеті міжнародних відносин.

З 2001 р. викладає в Інституті післядипломної освіти та до університетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка.

2016 року захистила дисертацію на тему: «Європейський Союз у зовнішній політиці Канади».

Викладає курси:

  • Англійська мова як перша та друга іноземна
  • Теорія і практика перекладу
  • Ділова англійська мова
  • Академічне письмо
  • Англійська як мова наукової комунікації

Проекти

Участь у міжнародних програмах, конференціях, семінарах, стажування

Конференція«IATEFL» – «Викладання англійської мови як іноземної», Варшава, Польща, вересень 2001.

В рамках міжнародної програми співпраці між Львівським національним університетом та Балтійським університетом:

Міжнародна конференція “Sustainable Community Development and Urban Planning», Старбйеніно, Польща, січень, 2002.

Міжнародна конференція « Sustainable Development Society”, Смарджевіце-Моло, Польща, січень 2008.

Міжнародна конференція « International teachers training in ‘Education for Sustainable Development: Five Years in the UNESCO Decade’ ,  Вісбі, Швеція, червень 2009.

В рамках співпраці між Львівським національним  та Орегонським університетом (США) 2002-2004 рр:

Дистанційний курс «Computer Assisted Language Learning (CALL)», University of Oregon, American English Institute, США, лютий-березень 2002.

Міжнародна лінгвістична конференція ORETESOL, Салем, США , листопад 2002.

Стажування в Орегонському університеті, США, жовтень-листопад 2002.

 

В рамках співпраці між Львівським національним університетом та університетом Любліна 2007-2008 рр:

Міжнародна конференція «EuropeanSecurity: EU-NATO-Poland-Ukraine», Люблін, Польща, лютий 2007.

Міжнародна конференція «Migration- Security Evaluation”, Люблін, Польща, травень 2007,

 

В рамках програми «Erasmus-Mundus»

Стажування в Болонському університеті, “Academic Staff Exchange Program”,Італія, жовтень-листопад 2014.

Участь у методичних семінарах, курсах лекцій з підвищення рівня викладання англійської мови в KENT SCHOOL OF ENGLISH, Бродстеаз, Великобританія:

  • листопад 2008; липень 2010; липень 2011; серпень 2012; липень-серпень 2013; грудень 2013; серпень 2014; липень 2016р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!