Антохів-Сколоздра Олеся Михайлівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Наукові інтереси

Викладання іноземної мови у вищій школі, переклад і міжкультурна комунікація, зовнішня політика Європейських держав, США та Канади

Публікації

Статті:

«Ненормативні граматичні структури в сучасній англійській мові.»

Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини,

2001 рік, вип..5, с.246-250.

«Використання комп’ютера у процесі викладання англійської мови. »Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини,2002 рік, вип..9, с.247-251.

« Політичні аспекти відносин Канади з Європейським Союзом»,збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник», м. Київ,Вип. 85 (6), червень 2014 року,ст. 354-358.

«Безпековий вимір відносин Канади з Європейським Союзом»,Альманах Грані, м. Дніпропетровськ, №6 (110), червень 2014 року, ст.135-140.

«Особливості становлення відносин Канади з Європейськими Співтовариствами», збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник», м. Київ, Вип. 93 (2), лютий 2015 року,ст..393-397.

«Інституціоналізація відносин Канади з Європейськими Співтовариствами», Альманах Грані, м. Дніпропетровськ, №2 (118), лютий 2015 року, ст.134-141.

«Економічні аспекти взаємодії Канади з Європейським Союзом»,Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, м. Київ, Вип. 123 (ч.2), квітень 2015р., ст. 72-81.

Калитчак Р.Г., Антохів-Сколоздра О. М. «Теоретичні аспекти позиціювання Канади на міжнародній арені.» “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць. – К., 2015. Випуск 101, ст. 519-523.

«Зовнішня політика Канади у дискурсі політичної науки.» Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини», 2016. Вип. 37, част.3, ст. 115-123.

Тези

«Огляд головних концепцій європейської політичної співпраці.» Збірник тез науково-практичної конференції «Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика» від 23 січня 2003 року при Державній Академії управління при Президентові України, ст.. 52-53.

Антохів-Сколоздра О.М., Шолота Х.В. «Формування основних компетентностей студентів у процесі навчання в університеті та ціложиттєвої освіти», Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини, жовтень 2011 р. 3с.

«Безпекові аспекти відносин Канади з Європейським Союзом»,збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика», м. Львів, 12 лютого 2013 року, ст.70-73.

«Розбудова відносин Канади та Європейських співтовариств у біполярний період», збірник матеріалів третьої інтернет – конференції на тему: «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу», м. Маріуполь, 29 березня 2013 року, ст. 116-119.

« Ключові пріоритети співпраці Європейського Союзу і Канади у ХХІ ст.», збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених на тему: «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива.», м. Острог, 17 квітня 2013 року, ст.57-61.

«Особливості позиціонування Канади на міжнародній арені», збірник матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції на тему « Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст..: Сучасна теорія і практика», м. Львів, 11 лютого 2014року, ст. 180-183.

Навчально-методичні публікації:

Антохів-СколоздраО.М., Шолота Х.В. Методичні рекомендації до вивчення теми «PoliticalandBusinessEnglish» для студентів 1-3 курсів факультету міжнародних відносин,Львів, 2002 рік.

Антохів-СколоздраО.М., Шолота Х.В. Навчальний посібник «PoliticalandBusinessEnglish»,Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005 рік. – 244 с.

Англо-український дипломатичний словник. Словник за ред. І.Бика. – К.: Знання, 2006. – 702 с.

Біографія

Філолог-германіст, перекладач, канд. політ. наук, викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

1995 р. – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

1995–96 рр. – асистент кафедри іноземних мов Львівського державного Інституту фізичної культури.

З 1996 р.  викладає на факультеті міжнародних відносин.

З 2001 р. викладає в Інституті післядипломної освіти та до університетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка.

2016 р. року захистила дисертацію на тему: «Європейський Союз у зовнішній політиці Канади».

 

Викладає курси:

Англійська мова як перша та друга іноземна

Теорія і практика перекладу

Ділова англійська мова

Академічне письмо

Англійська як мова наукової комунікації

Проекти

Участь у міжнародних програмах, конференціях, семінарах, стажування:

Конференція«IATEFL» – «Викладання англійської мови як іноземної», Варшава, Польща, вересень 2001.

В рамках міжнародної програми співпраці між Львівським національним університетом та Балтійським університетом:

Міжнароднаконференція “Sustainable Community Development and Urban Planning»,Старбйеніно, Польща, січень, 2002.

Міжнародна конференція « SustainableDevelopmentSociety”,Смарджевіце-Моло,Польща, січень 2008.

Міжнародна конференція « International teachers training in ‘Education for Sustainable Development: Five Years in the UNESCO Decade’ ,  Вісбі, Швеція, червень 2009.

В рамках співпраці між Львівським національним  та Орегонським університетом (США) 2002-2004 рр:

Дистанційний курс «Computer Assisted Language Learning (CALL)»,University of Oregon, American English Institute, США, лютий-березень 2002.

Міжнародна лінгвістична конференція ORETESOL, Салем, США , листопад 2002.

Стажування вОрегонському університеті, США, жовтень-листопад 2002.

 

В рамках співпраці між Львівським національним університетом та університетом Любліна 2007-2008рр:

Міжнародна конференція «EuropeanSecurity: EU-NATO-Poland-Ukraine», Люблін, Польща, лютий 2007.

Міжнародна конференція «Migration- SecurityEvaluation”, Люблін, Польща, травень 2007,

 

В рамках програми «Erasmus-Mundus»

Стажування в Болонському університеті, “AcademicStaffExchangeProgram”,Італія, жовтень-листопад 2014.

Участь у методичних семінарах, курсах лекцій з підвищення рівня викладання англійської мови в KENTSCHOOLOFENGLISH, Бродстеаз, Великобританія:

  • листопад 2008; липень 2010;липень 2011;серпень 2012;липень-серпень 2013; грудень 2013; серпень 2014; липень 2016р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!