Торговельна політика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8доцент Москалик Р. Я.

Опис курсу

   В основі курсу покладено сучасні тенденції до глобалізації світогосподарських зв’язків та гармонізації зовнішньоекономічної політики держав світу. Розглядаються аспекти формування та проведення торговельної політики зарубіжних країн та України. Вивчення і запровадження позитивного досвіду в цих сферах є важливим для проведення ефективної торговельної політики і здобуття додаткових переваг в результаті успішно проштовхування вітчизняних товарів та захисту національних інтересів на світовому ринку.

   Об’єктом вивчення у даному курсі є: а) міжнародні економічні інституції; б) промислово розвинені країни; в) країни, що розвиваються; г) країни з перехідною економікою.

   Предметом вивчення у даному курсі є а) торговельна політика; б) принципи, механізми та правила формування торговельної політики; в) стратегія і тактика просування торговельної політики і національних інтересів на світовому ринку.

   Метою вивчення даного курсу є: а) ознайомлення з принципами, механізмами, інструментарієм та правилами формування та проведення торговельної політики, враховуючи світовий досвід; б) вивчення впливу торговельної політики на міжнародну торгівлю та інвестиції; в) вивчення особливостей формування торговельної політики, стратегії та тактики просування національних інтересів на світовому ринку.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму