Міжнародний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Українець Л. А.

Опис курсу

  Метою вивчення даного курсу є: ефективне застосування знань при розв’язанні практичних питань діяльності фірми у сфері міжнародного бізнесу опанувати основні положення міжнародного менеджменту, методи і прийоми міжнародного менеджменту як специфічного виду управлінської діяльності у сфері міжнародного бізнесу.

Рекомендована література

  1. Черкасов В.І. Міжнародний менеджмент: конспект лекцій – Харків: ХНЕУ, 2007. – 167с.
  2. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник/ І.О.Піддубний та ін.. – Харків: ІНЖЕК, 2004.
  3. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2007. – 468 с.
  4. Родченко В.В. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник.-К.: МАУП, 2000. -240с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму