Міжнародне публічне право

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
43Іспит
7Іспит
8Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Земан І. В.
416Земан І. В.
7доцент Левицький Т. І.
8доцент Левицький Т. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Земан І. В.
416Земан І. В.
7доцент Левицький Т. І.
8доцент Левицький Т. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” є аналіз та вивчення сучасної системи світового правопорядку та підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками аналізувати актуальні проблеми міжнародних відносин на підставі міжнародно-правового підходу.

Завдання навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” полягає в системному і комплексному наступних питань: поняття, принципів, джерел, суб’єктів міжнародного права, а також огляд таких основних галузей, як Право міжнародних договорів, Право зовнішніх зносин, Право міжнародних організацій, Міжнародне морське право, Міжнародне право прав людини, Право міжнародної безпеки, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародне повітряне право.

Предмет навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” передбачає вивчення національних та міжнародно-правових актів, наукової літератури, що містить основні теоретичні положення предмету та допоможуть сформувати у студента базові знання з загальної та особливої частини міжнародного права.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти відповідні розділи підручників і рекомендованої літератури, опрацювати необхідні правові акти – джерела міжнародного права та вітчизняного законодавства України.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму