Мікроекономіка

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Гурняк І. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Гурняк І. Л., доцент Гурняк І. Л.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є:

 1. засвоєння студентами основних теоретичних концепцій сучасної мікроекономіки;
 2. оволодіння студентами основами інструментарію сучасної мікроекономіки;
 3. ознайомлення з новітніми ідеями та методами мікроекономіки;
 4. демонстрація можливостей мікроекономіки як серйозного інструменту прийняття рішень.

Після вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • основи методології мікроекономіки;
 • основні інструменти мікроекономічного регулювання;
 • сучасні мікроекономічні проблеми.

вміти:

 • розраховувати мікроекономічні показники;
 • характеризувати сучасний стан і перспективи розвитку економіки країни;

володіти:

 • методикою оцінки економічного стану країни;
 • інструментарієм регулювання економіки країни.

Рекомендована література

Базова:

 1. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / за ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Київ: Альтернативи, 2001. – 606 с.
 2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. – Львів: Просвіта, 1999. – 650 с.
 3. Семюелсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – Київ: Основи, 1998. – 676 с.
 4. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. – Київ: Знання, 1998. – 714 с.

Додаткова:

 1. Мэнкью (Манків) Н.Г. Принципы экономикс / Пер. з англ. – СПб: Питер Ком, 1999. – 784 с.
 2. Піндайк Р.С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. – Київ: Основи, 1996. – 646 с.
 3. “Економіка України: десять років реформ”. /За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2001. –  496 с.

Методична:

 1. Гамілтон Дж. Методичний посібник до мікроекономіки Р.Піндайка та Д.Рубінфелда / Пер. З англ. – Київ: Основи, 1996. – 223 с.
 2. Стирський М.В. Основи економічної теорії. Практикум. Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2001. – 26 с.

 Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
 3. Офіційний сайт Міністерства економіки України – www.me.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму