Країнознавство. Політична географія світу

Тип: Нормативний

Кафедра: країнознавства і міжнародного туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Федунь О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
196Папіш Н. І.

Рекомендована література

Трохимчук С.В., Федунь О.В. Політична географія світу: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 422 с.

Федунь О.В., Папіш Н.І. Країнознавство (Політична географія світу): Методичні вказівки та рекомендації до навчального курсу. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010.

Мартинюк В.О., Троян С.С. Політична географія та геополітика: Словник-довідник. – К.: НМЦ ВО, 2005. – 224 с.

Політична географія і геополітика: Навч. посібник / Б.П.Яценко, В.І.Стафійчук, Ю.С.Брайчевський та ін.; за ред. Б.П.Яценка. – К.: Либідь, 2007. – 255 с.

Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. – К.: Академія, 2003. – 688 с.

Дністрянський М.С. Політична географія України: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 348 с.

Блій Г. де, Муллер Пітер. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О.Шаблія. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.

Мадісон В.В., Шахов В.А. Сучасна  українська геополітика: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 174 с.

Ровенчак І.І. Типологія країн світу: Текст лекцій. – Львів: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1997. – 24 с.

Туровский Р.Ф. Политическая география: Учеб. пособие. – М.-Смоленск: Изд-во СГУ, 1999. – 379 с.

Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії: Підручник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 444 с.

Шаповал В. Державний лад країн світу: Довідник. – К.: Укр. Центр Правничих Студій, 1999. – 320 с.

Бжезінський З. Велика шахівниця. Американська першість та її стратегічні імпе-ративи /Пер. з англ. О.Фешовець. – Львів–Ів.-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. – 236 с.

Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті: Пер. з англ. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 102 с.

Дашкевич Я. та ін. Соціополіси і геополітика // Національні інтереси. – Львів, 2002. – Число 7. – С.93-110.

Кубiйович В.  Географiя українських i сумежних земель. – Львiв,  1938.

Липа Ю. Призначення України. Просвiта. – Л., 1992.

Липа Ю. Розподiл Росiї / О.Гринів (упоряд.). – Львiв: Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 148 с.

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика: Монографія. – Л.: ЦПД – Астролябія, 2005. – 348 с.

Рудницький С.  Чому ми хочемо самостiйної України? – Львiв:  Свiт,  1994.

Троян С.С., Будз М.Д. Термінологічний словник із методики країнознавчих досліджень. – Рівне: РІС КСУ, 2002. – 97 с.

Шаблiй О. Академiк Степан Рудницький – фундатор української географiї. – Львiв-Мюнхен:  Свiт,  1993.

Barbag J. Polityczna geografia ogulna. – Warszawa: PWN, 1987.

Długosz Z. Przemiany na mapie politycznej świata. – Zamość, 2000.

Otok S. Geografia polityczna. Geopolityka-panstwo-ekopolityka. – Wyd. 7. – Warszawa: PWN, 2003. – 215 s.

Терміни з галузі країнознавства, політичної географії і геополітики. Доступ. з http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-krajinoznavstva-politichnoji-geografiji-ta-geopolitiki

Формування політичної карти світу. – Доступ. з http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/ekonomichna_geografija_zarubizhnikh_krajin/formuvannja_politichnoji_karti_svitu_

Зміни на політичній карті. – Доступ. з http://geoswit.ucoz.ru/index/0-241

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму