Програма вступу в магістратуру

ВСТУПНА КАМПАНІЯ ЛНУ ІМ. ФРАНКА – ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ (2019)

Тести вступних фахових випробувань
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
у 2017-2018 навчальному році

Спеціальності:

Міжнародні відносини МВ

Міжнародне право МП

Міжнародні економічні відносини і Міжнародний бізнес МЕ_МБ

Міжнародна інформація МІ

Країнознавство МК

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ступеня магістра у ЛНУ імені Івана Франка на 2019 рік

http://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-entrance-examinations/intrel/

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов (2019)

Програма для магістрів 2019