Історія

Факультет міжнародних відносин — один з наймолодших у Львівському університеті. Він був створений у 1992 році за ініціативою ректорату ЛДУ, Львівських обласної та міської держадміністрацій, ряду народних депутатів України, при підтримці та сприянні Комісії у закордонних справах Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

У 1992 році до складу факультету міжнародних відносин увійшли дві кафедри: міжнародного права (створена в 1991 році) та політичної географії і країнознавства (1992 р.). В період 1992-2003 років створено кафедри: міжнародних економічних відносин (1994р.), іноземних мов (1995р.), міжнародних відносин і дипломатичної служби (2001), країнознавства і міжнародного туризму (2001), міжнародного економічного аналізу і фінансів (2003) та європейського права (2003).

Зараз у структурі факультету 7 кафедр, Центр країн Північної Європи, Інститут європейської інтеграції, кабінет країнознавства, малий видавничий центр.

За час існування факультету, крім штатних викладачів, тут працювали знані науковці з США, Канади, Німеччини, Австрії, Польщі, Швеції, Великої Британії, Швейцарії, Голандії тощо.

На факультеті регулярно проводяться зустрічі з провідними українськими та зарубіжними дипломатами. Факультет відвідали: міністри закордонних справ України Зленко А.М., Удовенко Г.Й., Тарасюк Б.І., Грищенко К.І., Яценюк А.П., Огризко В.С.

Укладена угода між МЗС України і факультетом міжнародних відносин про підготовку кадрів для дипломатичної служби України.

Студенти та викладачі факультету беруть участь у міжнародних програмах та проектах: TEMPUS-TACIS “Вивчення європейського права в університетах України”, “Вища освіта: лідерство заради прогресу”, “Комерційна дипломатія”, “Партнерство Львівського та Орегонського (США) університетів”, “Екологія Балтійського моря”, “Народи Балтійського регіону” та “Сталий розвиток Балтійського регіону” у рамках проекту “Балтійський університет”, що дає змогу ширше знайомитись з роботою колег в інших країнах, брати участь у численних наукових конференціях як в Україні, так і за її межами.

З 1993 року, при факультеті діє громадська організація студентів “Молода дипломатія”, яка є юридичною особою, підтримує тісні зв’язки з аналогічними організаціями зарубіжних університетів, а з 1995 року видає свій друкований орган “Молода дипломатія”.