Warning: session_start(): open(/usr/local/www/apache24/data/fk_mv/tmp/sess_53bmb5aovdltt88mqm7sjcm720, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /usr/local/www/apache22/data/fk_mv/www/index.php on line 2

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /usr/local/www/apache22/data/fk_mv/admin/dbconn.php on line 9
Офіційна сторінка Факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Українською
In English
На домашню
Написати листа
Фотогалерея
Вхід / Реєстрація
Онлайн-відомість
СБ 05/09/2015 Новини
2013-01-09 12:19:28, Факультет :: 11 січня 2013 р. - Зустріч з директором Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Проф. Е. Галіжаком ||| 2012-09-27 10:54:03, Факультет :: 12 жовтня 2012 - Урочиста Академія з нагоди 20-річчя факультету міжнародних відносин та Міжнародна наукова конференція ||| 2011-09-08 19:57:12, Факультет :: 22 вересня - Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин» ||| 2011-03-31 17:06:15, Факультет :: Студентка факультету міжнародних відносин посіла перше місце на олімпіадi у Донецьку ||| 2011-01-14 14:12:58, Факультет :: У Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочинається ювілейний рік ||| 2010-10-12 10:08:49, Факультет :: Маркіян Зиновійович Мальський - Заслужений Професор ЛНУ імені Івана Франка. ||| 2010-10-06 11:30:37, Факультет :: Зустріч з послом США в Україні ДЖОНОМ ТЕФФТОМ ||| 2010-09-27 12:46:47, Факультет :: Зустріч-презентація нового аналітичного дослідження Світового банку „Меморандуму з економічного розвитку України” ||| 2010-07-01 19:52:01, Факультет :: Декан факультету міжнародних відносин став Надзвичайним та Повноважним Послом України у Республіці Польща |||

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /usr/local/www/apache22/data/fk_mv/admin/dbconn.php on line 9

Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /usr/local/www/apache22/data/fk_mv/www/courses.php on line 56

Курс "Банківська справа"

Читає кафедра: Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів
Спеціальності:
Курс читають:

Лапчук . .

Форма навчання: денна
Читається протягом семестрів:
Загальні положенняЗміст лекційЗміст практичнихКритерії оцінюванняЛітератураЛекційні матеріали

Загальні положення щодо вивчення дисципліни

Метою вивчення даного курсу є ознайомлення студентів з основними принципами функціонування банківської системи.

Зміст лекцій

Тема 1. Сутність кредиту

 1. Поняття та необхідність кредиту.
 2. Форми, види та функції кредиту.
 3. Понятя фінансового посередництва.

Тема 2. Структура банківської системи

 1. Поняття і структура кредитної і банківської систем.
 2. Особливості банківської системи.
 3. Парабанківська система.

Тема 3. Центральні банки

 1. Сутність центрального банку.
 2. Функції центрального банку.
 3. Незалежність центрального банку.

Тема 4. Поняття комерційного банку

 1. Сутність комерційного банку.
 2. Класифікації комерційних банків.
 3. Основи організації комерційних банків.

Тема 5. Пасивні операції банків

 1. Власні ресурси комерційних банків.
 2. Залучені ресурси комерційних банків.

Тема 6. Активні операції банків

 1. Кредитні операції.
 2. Інвестиційні операції.

Тема 7. Банківські послуги

 1. Поняття банківських послуг.
 2. Типи банківських послуг.

Тема 8. Стабільність банківської системи

 1. Контроль за банківською діяльністю.
 2. Система економічних нормативів регулювання банківської діяльності.

Зміст практичних і семінарських занять

Критерії виставляння оцінок

Підсумкова рейтингова оцінка (максимум 100 балів) складається із суми балів поточної успішності (максимум 50) та балів, отриманих на письмовому іспиті (максимум 50). Сума балів поточної успішності включає в себе бали, отримані на семінарських заняттях (максимум 20), та бали за дві контрольні роботи (максимум 30).

Шкала оцінювання:

 • 90-100 – A (відмінно)
 • 80-89 – B (добре)
 • 70-79 – C (добре)
 • 61-69 – D (задовільно)
 • 50-60 – Е (задовільно)
 • 31-49 – F (незадовільно)
 • 0-30 – FX (незадовільно)

Основна навчальна література

 1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 305 с.
 2. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 1996. – 180 с.
 3. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник / За ред. Б. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.
 4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.
 5. Демківський А. Гроші та кредит. – К.: Дакор, Вира-Р, 2003. – 528 с.
 6. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах, (голова) та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
 7. Жук И.Н., Киреева Е.Ф., Кравченко В.В. Международные финансы: Учеб. пособие / Под общ. ред. И.Н. Жук. – Мн.: БГЭУ, 2001. – 149 с.
 8. Иванов В. Деньги и кредит: Курс лекций. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 232 с.
 9. Іванов В., Софіщенко І. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 232 с.
 10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под. ред. Л.Н. Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 608 с.
 11. Мишкiн Ф. С. Економiка гpошей, банкiвської спpави i фiнансових pинкiв / Пеp. з англ. – К.: Основи, 1998. – 963 с.
 12. Мiжнаpоднi валютно-кpедитнi вiдносини: Пiдpучник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В.Д. Сікора та ін.; за pед. А.С.Фiлiпенка. – К.: Либiдь, 1997. – 208 с.
 13. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д.е.н, проф. А.М. Мороза та к.е.н., доц. М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
 14. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношении: Учебник / Научн. ред. д-р. эконом. наук, профессор В.В. Круглов. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 432 с.
 15. Шамова І. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 195 с.

Лекційні матеріали